36η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

36η/2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Κιάτο 23/12/2020

αρ. πρωτ.: 13505

 

 

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
v  προς τους προέδρους Κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13.30’μμ σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Αποδοχή της 90221/21.12.2020 απόφασης του ΥΠΕΣ επιχορήγησης για την εξόφληση υποχρεώσεων  από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και αναμόρφωση π/υ τρέχοντος έτους.

 

* για την εγγραφή της πίστωσης στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους .

 

Print Friendly, PDF & Email