357/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 31ης/25.09.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 357/2018

Περίληψη : Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Δημοκρατίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 25η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10146/21.09.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Aλεξόπουλος Βασίλειος 12 Πανάγου Αθανάσιος
13 Φιακάς Παναγιώτης   14. Γεώργας Χρήστος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16 . Ραυτόπουλος Γεώργιος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Κελλάρης Βασίλειος    
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Τσιάνος Ιωάννης 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 4. Κελλάρη Ιωάννα  
5. Μαυραγάνη Κυριακή 6. Νανόπουλος Βασίλειος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Λαλιώτης Γεώργιος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 11ο  

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Δημοκρατίας», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 24/09/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ.

 

Κιάτο 19-7-2018

 

 

Προς τον Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβούλιο

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 204/1996 απόφασης Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 204/21-10-1996 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυώνος (Κιάτου) σχετικά με «Ρύθμιση κυκλοφορίας, στάθμευση κλπ.», σύμφωνα με το οποίο η οδός Δημοκρατίας δεν περιλαμβάνεται στις οδούς μονής κατεύθυνσης.

2. Τα γεγονός ότι στο τμήμα της οδού Δημοκρατίας (μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της στενότητας του δρόμου. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος αυτού τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπορούν να προσεγγίσουν το 1ο Γυμνάσιο Κιάτου για μεταφορά των μαθητών, με προφανή κίνδυνο κατά την πρόσβασή τους στο κτίριο του γυμνασίου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την τροποποίηση της ΥΠ’ αριθμ. 204/21-10-1996 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Σικυώνος (Κιάτου), με προσθήκη στο εδάφιο «Οδοί μονής κατεύθυνσης (μονόδρομοι)» ως εξής:

Η οδός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από την οδό 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ προς και μέχρι την οδό 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ.

Σημειώνεται επίσης ότι:

  • Τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Δημοκρατίας κατευθυνόμενα προς την οδό Σικυώνος μπορούν να συνεχίζουν την πορεία τους δεξιά στην οδό 25ης Μαρτίου, αριστερά στην οδό Σόλωνος, αριστερά στην οδό 28ης Οκτωβρίου και δεξιά στην οδό Δημοκρατίας.
  • Για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση.
  • Η υπόψη κυκλοφοριακή ρύθμιση συμπεριλαμβάνεται στην υπό εκπόνηση «Αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης του Κιάτου».

 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ.   Μηχ/κός ΠΕ3

                                                                                                          

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ανωτέρω εισήγηση,
  • το γεγονός ότι δεν υπάρχει η γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

Αναβάλει το θέμα για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 357/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 25.09.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email