356/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 19ης/08.09.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 356/2016

Περίληψη : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε   Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 13002/02.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Γεώργας Χρήστος  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             13 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
3 Μπακόλιας Παναγιώτης   14 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
4 Τσιάνος Ιωάννης       15 Ζάρκος Δημήτριος       (Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα Η.Δ.)
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       16 Κελλάρη Ιωάννα  
6 Χρυσικός Παύλος       17 Καρακούσης Ευάγγελος    
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος             18 Μπούρης Ευάγγελος    
8 Φιακάς Παναγιώτης   19 Λαλιώτης Γεώργιος    
9 Δομετίου Βασίλειος   20 Νανόπουλος Βασίλειος    
10 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σκαρμούτσος Νικόλαος   (Προσήλθε στο 1ο θέμα Η.Δ.)
11 Πανάγου Αθανάσιος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος                 3 Μυττάς Ιωάννης   4 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Ραυτόπουλος Γεώργιος 6 Κελλάρης Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Σελέκος Κ. (Καλιάνων
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
      Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
      Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
      Κοτσίρης Β. (Στενού)  
      Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
      Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
      Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
      Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 10ο

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, , έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αρ. 54/2016 & 34/2016 αποφάσεις της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα, με τις οποίες προτείνεται η έγκριση του εν θέματι Κανονισμού, σύμφωνα και με την αρ. πρωτ. 11271/26.07.2016 εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης του Δήμου μας.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. 54/2016 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου)
 • την αρ. 34/2016 απόφαση της Ε.Π. Ζωής,
 • την αρ. πρωτ. 11271/26.07.2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Σαρχάνη Κ., Λαλιώτη Γ., & Σκαρμούτσου Ν.,

καθώς και του κ. Νανόπουλου Β., ο οποίος ψήφισε λευκό

Ε γ κ ρ ί ν ε ι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

v  Αντικείμενο του Κανονισμού – Ορισμοί

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι οι Όροι Χρήσης, που αφορούν στην εγγραφή και στη χρήση του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) που παρέχεται από τον Δήμο Σικυωνίων, στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου και στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού.

Στο πλαίσιο του παρόντος συγκεκριμένες λέξεις έχουν το ακόλουθα νόημα:

i. «Ποδήλατο» είναι ένα Ποδήλατο του ΣΚΠ.

ii. «Σταθμός» είναι ένας σταθμός ποδηλάτων που περιλαμβάνει θέσεις κλειδώματος και κιόσκι.

iii. «Θέση κλειδώματος» είναι η θέση όπου ασφαλίζεται κάποιο Ποδήλατο.

iv. «Κιόσκι» είναι το μηχάνημα που βρίσκεται σε κάθε Σταθμό και διαθέτει οθόνη από όπου μπορείτε να εγγραφείτε, να πληρώσετε για τη χρήση του ΣΚΠ και να απασφαλίσετε Ποδήλατο.

v. «Χρήστης» είναι ένα άτομο που χρησιμοποιεί το ΣΚΠ.

viii. «Χρεώσεις» νοούνται οι χρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 (Χρεώσεις και Πληρωμές).

ix. «Εμείς» και «μας» νοείται ο Δήμος.

x. «Εσείς» νοείται ο Χρήστης του ΣΚΠ.

 1. xi.«Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» νοείται το χρηματικό σας υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο για πληρωμές διαδρομών που υπερβαίνουν τη δωρεάν διάρκεια. Οι παρόντες όροι, συμπεριλαμβανομένων των Χρεώσεων, μπορεί να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό. Η τελευταία έκδοση των όρων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΣΚΠ.

v  Νομικό Πλαίσιο

Για την σύνταξη του παρόντος Κανονισμού ελήφθησαν υπόψη:

 • ο ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα τα άρθρα: 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου», 73 «Αρμοδιότητες επιτροπής ποιότητας ζωής».
 • ο ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006) και ειδικότερα το άρθρ. 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις», αποτελεί δε Κανονιστική Πράξη της Διοίκησης με ισχύ ουσιαστικού νόμου.

v  Γενικά

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1293/02.05.2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ για την υποβολή προτάσεως στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» και στο μέτρο 2.1:«Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», ο Δήμος Σικυωνίων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 293/2012 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέβαλε, κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω πρόσκληση, πρόταση για την χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 70.871,07€, συνοδευόμενη από Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 2039/16.06.2012).

Η υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Σικυωνίων, καθώς επίσης και άλλων 112 Δήμων, εγκρίθηκε με την από 12.07.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, για συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 70.871,07€, και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» και τον Οδηγό Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΠΤ, προκειμένου οι δικαιούχοι του προγράμματος να προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Δήμαρχος Σικυωνίων, κος Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος, υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης.

Παράλληλα, μετά τον πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 209 § 1 του ν. 3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), για την προμήθεια και εγκατάσταση «Προμήθεια αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων», που διενεργήθηκε την 27η.08.2012 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της αναδόχου εταιρείας AMCO AEBE, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 22253/24.09.2012 σύμβαση με τους ειδικότερους περιγραφόμενους σε αυτήν όρους.

v  Εγγραφή

Για να εγγραφείτε ως Χρήστης, πρέπει να:

 • είστε 18 ετών και άνω.
 • διαθέσετε τα στοιχεία που ζητούνται στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kiato.cyclopolis.gr,

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την εγγραφή σας στο ΣΚΠ και τη χρήση Ποδηλάτου, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

v  Μέσα Ταυτοποίησης Στο ΣΚΠ

Κατά την εγγραφή σας καθορίζετε το όνομα χρήστη (Cycloname). Ο κωδικό σας (CycloPIN) θα σας αποσταλεί με sms στο κινητό σας τηλέφωνο το οποίο θα πρέπει κατά την εγγραφή σας να δηλώσετε.

Ο συνδυασμός Cycloname και CycloPIN είναι η «ταυτότητα» σας για το ΣΚΠ, με τη χρήση της οποίας μπορείτε να παραλάβετε ποδήλατο.

Η «ταυτότητα» αυτή:

Α. είναι προσωπική,

Β. πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εσάς,

Γ. πρέπει να φυλάσσεται δεόντως και

Δ. παραμένει ιδιοκτησία μας εσαεί.

Η «ταυτότητα» σας παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

v  Διάρκεια Διαδρομής και Χρεώσεις

Κάθε φορά που ξεκλειδώνετε ένα ποδήλατο από μια Θέση Κλειδώματος ξεκινά μια «Διαδρομή», η οποία ολοκληρώνετε όταν επιστρέψετε το ποδήλατο κλειδώνοντας το επιτυχώς σε οποιαδήποτε Θέση Κλειδώματος στον ίδιο ή σε άλλο Σταθμό του ΣΚΠ.

Η διάρκεια κάθε Διαδρομής καθορίζει τη χρέωση της. Για τον υπολογισμό της διάρκειας κάθε Διαδρομής τα μόνο δεδομένα που λαμβάνονται ως ακριβή και αληθή είναι αυτά που καταχωρούνται στο σύστημά μας.

Έχετε εξήντα (60’) δωρεάν λεπτά χρήσης ανά διαδρομή. Αν ξεπεράσετε τα δωρεάν λεπτά σε κάποια διαδρομή, θα χρεωθείτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Τελών για το ύψος των χρεώσεων.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Ποδήλατο για περισσότερες από 3 συνεχόμενες ημέρες (“Μέγιστη Περίοδος Χρήσης”).

Στις περιπτώσεις: α) μη επιστροφής του Ποδήλατου εντός της Μέγιστης Περιόδου Χρήσης είτε β) επιστροφής του Ποδήλατου με ζημιές πέραν αυτών που μπορεί να προκύψουν από φυσιολογική φθορά και χρήση του, θα επιβάλλονται πρόστιμα όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με την παρούσα Κανονιστική Απόφαση.

v  Διαθεσιμότητα Ποδηλάτων

Δεσμευόμαστε κατά το δυνατόν, να παρέχουμε πάντα μιαν αξιόπιστη υπηρεσία που να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του ΣΚΠ. Ωστόσο, μερικές φορές, μέρος ή το σύνολο του ΣΚΠ ίσως δεν λειτουργεί για λόγους ανωτέρας βίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τις ημερομηνίες και ώρες λειτουργίας που έχουν οριστεί χωρίς προειδοποίηση.

Κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, τα Ποδήλατα ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μαζικά. Συνεπώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει πάντα:

Α. ποδήλατο διαθέσιμο για χρήση στον Σταθμό της επιλογής σας ή

Β. διαθέσιμη Θέση Κλειδώματος για να αφήσετε Ποδήλατο στον Σταθμό της επιλογής σας.

Αν αδυνατείτε να ασφαλίσετε Ποδήλατο στον Σταθμό της επιλογής σας λόγω έλλειψης διαθέσιμης Θέσης Κλειδώματος, πρέπει να ταυτοποιηθείτε στο Κιόσκι του συγκεκριμένου Σταθμού και αναφέρετε το πρόβλημα (πιέζοντας το πλήκτρο «Αναφορά Προβλήματος» στο κιόσκι). Θα σας διατεθεί άμεσα επιπλέον δωρεάν χρόνος 15 λεπτών προκειμένου να μεταβείτε σε άλλον σταθμό και να ασφαλίσετε το Ποδήλατο σας.

v  Οι Υποχρεώσεις Σας

Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για:

Α. Το Cycloname και CycloPIN που σας παραχωρείται,

Β. κάθε Ποδήλατο που χρησιμοποιείτε,

Γ. ότι μεταφέρετε με το Ποδήλατο και

Δ. τις Χρεώσεις σας.

Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά, ατύχημα ή δυστύχημα συμβεί σε εσάς ή/και σε τρίτους λόγω κακής χρήσης του ποδηλάτου.

Πριν τη χρήση Ποδηλάτου οφείλετε να ελέγξετε προσεκτικά το ποδήλατο (λάστιχα, φρένα, φώτα, σέλα, κουδούνι). Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε και τα δύο φρένα και να είστε σίγουροι ότι λειτουργούν σωστά καθώς και ότι τα ελαστικά είναι φουσκωμένα. Αν το Ποδήλατο παρουσιάζει πρόβλημα, βλάβη ή ζημιά, θα πρέπει να το επιστρέψετε εντός 4 λεπτών από το ξεκλείδωμα του και να αναφέρετε τη βλάβη μέσω του συστήματος στο κιόσκι. Μετά την παρέλευση του διαστήματος ελέγχου των 4 λεπτών αποδέχεστε ότι το ποδήλατο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. (ο έλεγχος αφορά αποκλειστικά τις εμφανείς ζημιές που ενδέχεται να έχει το ποδήλατο).

Όταν χρησιμοποιείτε Ποδήλατο:

Α. Οφείλετε:

Ι. να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις και με τις Οδηγίες Χρήσης του ΣΚΠ που είναι αναρτημένες στο Κιόσκι.

ΙΙ. να συμμορφώνεστε με τις ενδείξεις των φαναριών, τα σήματα της Τροχαίας και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά τη χρήση Ποδήλατου.

ΙΙΙ. να χρησιμοποιείτε το Ποδήλατο με λογική, σύνεση και υπευθυνότητα.

ΙV. να φροντίζετε το Ποδήλατο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Χρήσης.

V. κατά την επιστροφή Ποδήλατου σε Σταθμό, να ασφαλίζετε σωστά το Ποδήλατο σε διαθέσιμη Θέση Κλειδώματος και

VI. να επιστρέφετε το Ποδήλατο στην κατάσταση που ήταν όταν το παραλάβατε (εκτός τυχόν φυσιολογικής φθοράς).

Β. Δεν επιτρέπεται να:

Ι. κλειδώνετε ή ασφαλίζετε το Ποδήλατο σε οποιοδήποτε σημείο ή χώρο εκτός των θέσεων κλειδώματος σε οποιοδήποτε σταθμό του ΣΚΠ.

ΙΙ. Χρησιμοποιείτε το Ποδήλατο για παροχή ή λειτουργία υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.

ΙΙΙ. δώσετε, δανείσετε ή πουλήσετε Ποδήλατο ή Κωδικό σε οποιονδήποτε ή να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει το Ποδήλατο.

ΙV. προκαλέσετε βλάβη ή ζημιά σε Ποδήλατο, Σταθμό, Θέση Κλειδώματος ή Κιόσκι ή σε οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού ή της ιδιοκτησίας μας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

V. να φορτώνετε τη σχάρα με βάρος που υπερβαίνει τα 10 κιλά ή με οποιοδήποτε αντικείμενο που τυχόν προεξέχει.

VΙ. να μεταφέρετε:

α. επικίνδυνες ή εύφλεκτες ουσίες ή

β. οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο:

Ι. ενδέχεται να τραυματίσει εσάς ή οποιονδήποτε άλλο.

ΙΙ. ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο Ποδήλατο, σε ιδιοκτησία ή να βλάψει

οποιονδήποτε ή

ΙΙΙ. είναι παράνομο.

VΙΙI. να χρησιμοποιήσετε Ποδήλατο για αγώνες ή επικίνδυνους ελιγμούς

IX. να αποσυναρμολογήσετε ή να επέμβετε με οποιονδήποτε τρόπο στο Ποδήλατο (ούτε να επιχειρήσετε να το κάνετε με οποιονδήποτε τρόπο).

X. να προσθέσετε ή να προσαρμόσετε αξεσουάρ ή ρυμουλκούμενα στο Ποδήλατο.

XI. να χρησιμοποιήσετε το Ποδήλατο με αντικοινωνικό τρόπο, δηλαδή με τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει παρενόχληση, ανησυχία ή αγωνία σε άλλα πρόσωπα.

Γ. Συνίσταται:

Ι. να φοράτε κράνος,

ΙΙ. να χρησιμοποιούνται από άτομα που δεν υπερβαίνουν τα 115 κιλά.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το Ποδήλατο κατά την Περίοδο Χρήσης του, το οποίο σας εμποδίζει να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τηλεφωνικό Κέντρο. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα και, παρά ταύτα, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Ποδήλατο με ασφάλεια, παρακαλούμε να αναφέρετε το πρόβλημα, πιέζοντας το πλήκτρο «Αναφορά Προβλήματος» στο κιόσκι.

v  Απαλλαγή Από Ευθύνη

Αποκλείεται εξ΄ ολοκλήρου η ευθύνη του Δήμου Σικυωνίων που συνδέεται με τη χρήση που θα μπορούσε να κάνει ο πελάτης σε ένα ποδήλατο, ή στις καταστροφές που θα μπορούσε ο πελάτης να προκαλέσει στον εαυτό του ή σε τρίτους λόγω της χρησιμοποίησης ενός ποδηλάτου.

Ο Δήμος Σικυωνίων δεν φέρει καμία ευθύνη:

 • σε περίπτωση κακής χρήσης των προτεινόμενων υπηρεσιών από τον πελάτη,
 • σε περίπτωση μη τήρησης, από τον πελάτη, των υποχρεώσεων του όπως αναγράφονται στο παρόν,
 • στην περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
 • σε περίπτωση βλαβών, κορεσμών, δυσλειτουργιών ή αναστολής του συστήματος λόγω διακοπής των επικοινωνιών στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δημόσιας τηλεφωνίας, GSM, GPRS, SMS ή κάθε νέας γενιάς δικτύων που αναπτύσσονται από τον παροχέα κινητής τηλεφωνίας,
 • στην περίπτωση ανωτέρας βίας.

v  Χρεώσεις Και Πληρωμές

Όλες οι χρεώσεις – τέλη που θα αφορούν στη χρήση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (ΣΚΠ) του Δήμου θα οριστούν με ιδιαίτερη Κανονιστική Απόφαση Επιβολής Τελών με Α.Δ.Σ. του Δήμου μας.

v  Κλοπή Κωδικών Χρηστών

Αν κλαπεί ο Κωδικός, πρέπει να καλέσετε στο Τηλεφωνικό Κέντρο για να μας ενημερώσετε. Στη συνέχεια, θα φροντίσουμε να απενεργοποιηθεί οριστικά ο Κωδικός σας, ώστε να αποφευχθεί η χρήση του. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την έκδοση νέου Κωδικού.

Αν ένας Κωδικός που έχει εκδοθεί για εσάς χρησιμοποιηθεί δολίως για να κλαπεί Ποδήλατο, δεν θα σας επιβληθούν Χρεώσεις από τη στιγμή που μας αναφέρατε ότι ο Κωδικός χάθηκε ή κλάπηκε. Ενδέχεται να παραμείνετε υπεύθυνοι για όποια ζημία τυχόν υποστούμε έως τη στιγμή που αναφέρατε σε εμάς απώλεια ή κλοπή του Κωδικού.

v  Ακύρωση και Τροποποίηση

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε:

Α. την εγγραφή σας στο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων,

Β. τα προσωπικά στοιχεία σας, καλέστε το Τηλεφωνικό Κέντρο ή αποστείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σικυωνίων

Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2 Τ.Κ. 20200, Κιάτο

Τηλ. Επικ. 27423-60100

με την ένδειξη

«Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων».

v  Αποκλεισμός

Αν οποιαδήποτε στιγμή δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους, τους ισχύοντες νόμους και/ή τις οδηγίες χρήσης του ΣΚΠ, διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποκλείσουμε από τη χρήση του ΣΚΠ.

Αν έχετε αποκλειστεί ή αν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι έχετε χρησιμοποιήσει ή έχετε επιχειρήσει να χρησιμοποιήσετε Κωδικό για να μας εξαπατήσετε, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε αμέσως τον/τους Κωδικό/ούς και να ακυρώσουμε την εγγραφή σας στο ΣΚΠ που υπολείπεται χωρίς να σας καταβληθεί οποιαδήποτε επιστροφή.

Ο Δήμος Σικυωνίων διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της πρόσβασης στην υπηρεσία σε όποιον δεν ικανοποιεί τους παρόντες όρους χωρίς την παροχή άλλης αιτιολόγησης.

v  Ενστάσεις Και Διαφωνίες

Ως μέρος της καθιερωμένης διαδικασίας για τη διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων:

Α. καταγράφουμε όλα τα ερωτήματα και παράπονα τα οποία δεχόμαστε και

Β. εξετάζουμε και ανταποκρινόμαστε σε κάθε ερώτηση ή παράπονο που δεχόμαστε

Οι παρόντες όροι διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Υπεύθυνα για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα Δικαστήρια του Πρωτοδικείου Κορίνθου.

v  Διοικητικές Κυρώσεις – Πρόστιμα

 • Σε περιπτώσεις μη επιστροφής του ποδηλάτου στη βάση, μετά την πάροδο τριών εικοσιτετραώρων, θα υπάρχει διοικητικό πρόστιμο ύψους 450,00 €.
 • Σε περιπτώσεις επιστροφής του Ποδηλάτου με ζημιές, πέραν αυτού που μπορεί να προκύψουν από φυσιολογική φθορά και χρήση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως 250,00 €.

v  Άλλες Χρήσιμες Πληροφορίες

Μόνο εσείς κι εμείς έχουμε δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες όρους.

Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που απορρέουν από αυτούς τους όρους σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Απαγορεύεται στον πελάτη ο δανεισμός, η ενοικίαση ή η παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης του σε άλλο πρόσωπο εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες κανόνες χρήσης.

Αν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των παρόντων Όρων και Υποχρεώσεων παρόντος και οποιασδήποτε μετάφρασης, θα ισχύει το ελληνικό κείμενο.

v  Εμπιστευτικότητα Των Δεδομένων

Ο Δήμος Σικυωνίων δεσμεύεται στην τήρηση των κανονισμού όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την διαχείριση και την αποθήκευση των προσωπικών και εμπιστευτικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των πληροφοριών που τον αφορούν, γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σικυωνίων

Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2 Τ.Κ. 20200, Κιάτο

Τηλ. Επικ. 27423-60100

με την ένδειξη

«Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων».

v  Αποδοχή της Συμφωνίας και των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει προσεκτικά το σύνολο της συμφωνίας και ότι την κατανοεί πλήρως, συμπεριλαμβανομένων των όρων Χρεώσεων καιΠληρωμών και της Άρσης Ευθύνης.

Ο Χρήστης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται από της όρους της παρούσας συμφωνίας.

Ενεργοποιώντας την επιλογή του μενού στο Κιόσκι, περί αποδοχής των όρων χρήσης, κατά την ηλεκτρονική εγγραφή, ή υπογράψει την αποδοχή των όρων χρήσης στα γραφεία του Δήμου, ο Χρήστης συμφωνεί ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παραπάνω ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 356/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email