355/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ:14034

Απόφαση Δημάρχου αριθ.355
Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  3. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

         Την μη λειτουργία  της  παρακάτω Σχολικής Μονάδας για σήμερα  Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου  2018  ως εξής:

Δημοτική   Ενότητα  Στυμφαλίας

  • Γυμνάσιο –Λυκειακή Τάξη  Καλλιάνων

Κιάτο  14-12-2018
Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

         Κοινοποίηση:

  1. Σχολική Μονάδα
  1. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
Print Friendly, PDF & Email