354/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.14030

Απόφαση Δημάρχου αριθ.354

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων
έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  3. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα  Διοικητικά  όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

         Την μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα  Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου  2018 ως εξής:

Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

  • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
  • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

Κιάτο  14-12-2018
Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

  1. Σχολικές Μονάδες
  2. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email