342/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 19ης/08.09.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 342/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 9/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Αρχαίας Σικυωνας –Βασιλικού περί: «Αναγκαιότητας απόκτησης ακινήτου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυωνας –Βασιλικού, με σκοπό τη δημιουργία Πράσινου Σημείου».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 13002/02.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Γεώργας Χρήστος  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             13 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
3 Μπακόλιας Παναγιώτης   14 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
4 Τσιάνος Ιωάννης       15 Ζάρκος Δημήτριος       (Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα Η.Δ.)
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       16 Κελλάρη Ιωάννα  
6 Χρυσικός Παύλος       17 Καρακούσης Ευάγγελος    
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος             18 Μπούρης Ευάγγελος    
8 Φιακάς Παναγιώτης   19 Λαλιώτης Γεώργιος    
9 Δομετίου Βασίλειος   20 Νανόπουλος Βασίλειος    
10 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σκαρμούτσος Νικόλαος   (Προσήλθε στο 1ο θέμα Η.Δ.)
11 Πανάγου Αθανάσιος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος                 3 Μυττάς Ιωάννης   4 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Ραυτόπουλος Γεώργιος 6 Κελλάρης Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Σελέκος Κ. (Καλιάνων
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
      Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
      Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
      Κοτσίρης Β. (Στενού)  
      Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
      Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
      Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
      Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Β’

(προ ημερήσιας διάταξης)

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το θέμα με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 9/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Αρχαίας Σικυωνας –Βασιλικού περί: «Αναγκαιότητας απόκτησης ακινήτου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυωνας –Βασιλικού, με σκοπό τη δημιουργία Πράσινου Σημείου» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

     Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου αριθ. 9/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Αρχαίας Σικυωνας –Βασιλικού η οποία έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                      

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ            

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 9/02-09-2016 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων.

Αριθμ. Απόφασης 9/2016

Περίληψη : «Αναγκαιότητα απόκτηση ακινήτου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού με σκοπό δημιουργίας Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων».                                        

   Στην Αρχαία Σικυώνα – Βασιλικό και στο Κοινοτικό κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, σήμερα την 2η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και   ώρα 18.00 μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που επιδόθηκε στο καθένα μέλος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριών (3) μελών παραβρέθηκαν τρείς (3) δηλαδή:

            Παρόντες                                                                    Απόντες

Θεοχάρης Πολυχρόνης           Πρόεδρος                                  Ουδείς

Αποστολόπουλος Σπυρίδων     Μέλος

Τσακανίκας Βασίλειος                    «                                                                                                                                    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Τρίγκα Ευαγγελία , για την τήρηση των πρακτικών.                                                 Θ έ μ α   1ο

   Στο 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης «Αναγκαιότητα απόκτηση ακινήτου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού με σκοπό δημιουργίας Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος εξέθεσε στα μέλη του Συμβουλίου ότι κρίνεται αναγκαίο ν’ αποκτηθούν από το Δήμο Σικυωνίων ακίνητα προκειμένου να δημιουργηθεί Πράσινο Σημείο.

Το Πράσινο Σημείο θα είναι ένας οριοθετημένος χώρος, οργανωμένος από το Δήμο, στον οποίο οι δημότες θα εναποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, (όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικά μέταλλα, υφάσματα, χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό) προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.

Ο χώρος του Πράσινου Σημείου θα πρέπει να είναι σε κομβικό σημείο του οδικού δικτύου για την κάλυψη των οικισμών και την εξυπηρέτηση των κατοίκων σε κοντινή απόσταση με το σχεδιαζόμενο χώρο εγκατάστασης ΚΔΑΥ στη θέση «Λιτσάρδα» της Τ.Κ. Σουλίου.

Ο απαιτούμενος χώρος για την δημιουργία Πράσινου Σημείου κυμαίνεται από 4 στρέμματα έως 10 στρέμματα.

Έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία απόκτησης κάποιων ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα, παρ’ όλα αυτά κρίνεται αναγκαίο ν’ αποκτηθεί επιπλέον ακίνητο ιδιοκτησίας του κ.Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη βάσει της αρ. 25797/22-9-1987 Γονική Παροχή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει – γνωμοδοτεί ομόφωνα

Την αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού με σκοπό δημιουργίας Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων.

Συγκεκριμένα προτείνει την απόκτηση ακινήτου ιδιοκτησίας του κ.Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη βάσει της αρ. 25797/22-9-1987 Γονικής Παροχής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τόσο οι ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας, όσο και ολοκλήρου του Δήμου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Α κ ρ ι β έ ς     α π ό σ π α σ μ α

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την αριθ. 9/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Τ. Κ. Αρχαίας Σικυωνας –Βασιλικού
  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

Με τη θετική γνώμη του Προέδρου της Τ. Κ. Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού, κ. Θεοχάρη Πολυχρόνη

Α. Ομόφωνα:Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του

Ν.3852/2010.

Β. Κατά Πλειοψηφία:  Μειοψηφούντων του   Δημοτικού Συμβούλου, κ. Σαρχάνη Κων/νου ,

και των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Τσιάνου Ιωάννη και Νανόπουλου Βασιλείου οι οποίοι έδωσαν Λευκή ψήφο

     Ε γ κ ρ ί ν ε ι την αριθ. 9/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Τ. Κ. Αρχαίας Σικυωνας –Βασιλικού

και συγκεκριμένα την αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτου ιδιοκτησίας (βάση της αρ. 25797/22-9-1987 Γονικής παροχής) του κ. Γκίκα Λεωνίδα που βρίσκεται στην Τ. Κ. Αρχαίας Σικυωνας –Βασιλικού

                  

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 342/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email