34/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης :34 / 2017

Θέμα : Γνωμοδότηση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Συλλόγου Γονέων 1ου Γυμνασίου Κιάτου στην αίθουσα που στεγάζεται ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                        αριθ. 2081/16.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντες Απόντες
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
Πρόεδρος
 1. 1. Πανάγου Αθανάσιος
 
 1. Ρουμπέκας Γεώργιος
Αντ/δρος (Αποχ. μετά το   22ο θέμα Η.Δ)
 1. 2. Χρυσικός   Παύλος  
 
 1. Μαυραγάνη Κυριακή
Γραμματέας
 1. 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 
 1. Μυττάς Ιωάννης
 
 1. 4. Γεώργας Χρήστος  
 
 1. Τσιάνος Ιωάννης
     
 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
     
 1. Μπούρης Ευάγγελος
     
 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης          
     
 1. Φιακάς Παναγιώτης  
     
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος          
     
 1. Κελλάρη Ιωάννα  
     
 1. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
     
 1. Δομετίου Βασίλειος
     
 1. Σπανός Κωνσταντίνος
     
 1. Θελερίτης Γεώργιος  
     
 1. Καρακούσης Ευάγγελος  
     
 1. . Ζάρκος Δημήτριος  
     
 1. Λαλιώτης Γεώργιος    
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα ΗΔ και επέστρεψε στο 26ο θέμα ΗΔ)  
 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
     
 1. Μπακόλιας Παναγιώτης  
     
 1. Κελλάρης Βασίλειος
     
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
 1. Νανόπουλος Βασίλειος
(Αποχώρησε μετά το 2ο θέμα ΗΔ)    
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)   8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
      10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
      11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
      12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
      13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
      14. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
      15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
      16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
      17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
      18. Κοτσίρης Β. (Στενού)
      19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
      20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Β΄

(Προ Ημερήσιας Διάταξης)

   Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Αναστάσιος Λεονάρδου πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών,

το θέμα: «Γνωμοδότηση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Συλλόγου Γονέων 1ου Γυμνασίου Κιάτου στην αίθουσα που   στεγάζεται ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν Ν. 3852/2010.

  

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

α) Την αριθ. 321/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει παραχωρηθεί η χρήση της ισόγειας αίθουσας του Δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην περιοχή «Σφαγεία»
στον Ναυτικό Ομιλο Κιάτου.

  

β) Το με αριθ. πρωτ. 3/2017 αίτημα του Συλλόγου Γονέων 1ου Γυμνασίου Κιάτου περί: «Παραχώρηση της ισόγειας αίθουσας του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκετε στην περιοχή «Σφαγεία» και στην οποία στεγάζεται ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον ετήσιο αποκριάτικο χορού τους .

       Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία ,
 • την αριθ. 321/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 • το με αριθ. πρωτ. 3/2017 αίτημα του Συλλόγου Γονέων 1ου Γυμνασίου Κιάτου και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Θεωρεί, το θέμα έκτακτο & κατεπείγων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

2. Γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα του Συλλόγου Γονέων του 1ου Γυμνασίου Κιάτου και συγκεκριμένα, στην πραγματοποίηση του ετήσιου αποκριάτικου χορού τους, το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκετε στην περιοχή «Σφαγεία» και στην οποία στεγάζεται σύμφωνα με την αριθ. αριθ. 321/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου .

 

2. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στον Ναυτικό Όμιλο Κιάτου για της δικές του ενέργειες .

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 34/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email