34η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 22.Οκτωβρίου.2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14326

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 22/10/21

34η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη  26η Οκτωβρίου 2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
Ø  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 26η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.30’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης» – ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ως Κύριος του Έργου» -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ως Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)» για τη υλοποίηση του 14ου υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» π/υ 200.000,00€ του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 826 «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ» με κωδικό 2018ΕΠ82600004.
2.           Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για σύναψη σύμβασης «Συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων».
3.           Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση του 4ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π/Υ της «Προμήθειας τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων».
4.           Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
5.           Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
6.           2ος ΑΠΕ & 2ος ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες – πεζοδρόμια – τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών της υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ Σικυωνίων»
7.           ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
8.           ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.
9.           Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ Γ’ τριμήνου 2021 του ΝΠΔΔ  «Η ΜΗΚΩΝΗ».
10.        Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α’ Β’ & Γ’ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του π/υ.
11.        Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. (μελέτες άρδευσης)
12.        Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. (μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων)
13.        Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη με ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ .
14.        Εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μη –κατόπιν γνωμοδότησης- με ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ.
15.        Ορισμός δικηγόρου -κατόπιν γνωμοδότησης- για άσκηση αγωγής & ασφαλιστικών μέτρων για αυθαίρετη κατάληψη κοινοτικού τσιμενταύλακα στην κοινότητα Κάτω Διμηνιού.
16.        Ορισμός –δικαστικού επιμελητή– για επίδοση γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης.
17.        Ορισμός –συμβολαιογράφου– για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης.

 

Print Friendly, PDF & Email