338/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 338/2017

Περίληψη :

Κατάταξη δημοτικών & κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4479/2017.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Oυδεμία  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 12ο

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Κατάταξη δημοτικών & κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4479/2017, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την από 07/09/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Ο κάτωθι υπογράφων Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχν. Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4479/2017 (Τροποποίηση του άρθρου 56Α του ν. 2725/99) περί κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων.  
  2. Το σύνολό των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων.
  3. Τους αθλητικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου και τις κατηγορίες πρωταθλημάτων που λαμβάνουν μέρος.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάταξη των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σικυωνίων, ως εξής:

Α/Α ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΘΕΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ
1 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΙΑΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΟΛΕΙ 521 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ Δ
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΙΑΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 580 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Β2
3 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝ.ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΚΙΑΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΥΕΛΛΑ Κ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΙΑΤΟΥ ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ         Α.Ο ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ Α2
4 ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΙΑΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α.Ο. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ Α2
5 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ   ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Α2
6 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α.Ο ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ Α2
7 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΥΚΑΣ ΛΑΥΚΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α.Ο ΛΑΥΚΑΣ Α2
8 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΦΕΝΕΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΝΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ Α2
9 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΜΠΟΖΙΚΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ   Α1
10 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΑΛΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ   Α1
11 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΟΥΛΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ   Α1
12 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ   Α1
13 ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΨΑΡΙΟΥ ΨΑΡΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ   Α1
14 ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ   Α1

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Ά 94)
  • την από 07/09/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Κατατάσσει τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σικυωνίων, ως τον πίνακα που περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 338/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email