331.2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email