331/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 331/2017

Περίληψη :

Ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο Δίκτυο, «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Oυδεμία  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

       Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο Δίκτυο, «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το με αριθ. πρωτ. 166/28-8-2017 έγγραφο του Προέδρου του Δικτύου Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων κ. Ηλία Ψηνάκη το οποίο έχει ως εξής ,…….…. σε συνέχεια της πρόθεσης συνεργασίας του Δήμου Σικυωνίων για την ένταξή του ως μέλος στο Δικτύου «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» παρακαλούμε όπως μας ……….. αποστείλετε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας .

Β. Το από 7-8-2017 Καταστατικό Σύστασης Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»,

και εξέθεσε τα παρακάτω:

     ….Σε μια χώρα με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό στοιχείο και κύριο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης τον τουρισμό, πρέπει να πραγματοποιηθούν συντονισμένες προσπάθειες ενίσχυσης και προώθησης στο εξωτερικό των ανωτέρω.

Στα πλαίσια αυτά, πρόκειται να συσταθεί Δίκτυο Πόλεων για την ανάπτυξη πολυεπίπεδης συνεργασίας σε επίπεδο αυτοδιοίκησης για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού μέσω της αναβίωσης του αρχαίου θεσμού της Αμφικτυονίας, με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» και με διακριτικό τίτλο «Αμφικτυονία».

Η «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» θα είναι Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στο Δήμο Μαραθώνα. Αρχικά θα αριθμεί 160 Δήμους-Μέλη.

Σκοπός του Δικτύου είναι:

 • Η κοινή δράση και συνεργασία για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού των ελληνικών Πόλεων του Δικτύου μεταξύ τους, καθώς και με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, στις οποίες είχαν ιδρυθεί Ελληνικές πόλεις στην αρχαιότητα.

Στόχοι του Δικτύου είναι οι εξής δράσεις:

 • Η ανάδειξη και προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών της Εταιρίας για θέματα ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού.
 • Η συνεργασία της Εταιρίας με Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και Πολιτιστικούς Οργανισμούς, σε τομείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.
 • Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού μεταξύ των μελών της Εταιρίας
 • Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της Εταιρίας, σε θέματα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τον αθλητισμό.
 • Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων των τοπικών κοινωνιών των μελών της Εταιρίας στα πλαίσια της πολιτιστικής συνεργασίας τους.

Οι πόροι του Δικτύου θα προέρχονται από:

 • Eπιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς (κατά κύριο λόγο την Ευρωπαϊκή Ένωση) και διεθνείς,
 • Χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κληρονομίες και κληροδοσίες,
 • Εισφορές των τακτικών μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.
 • Έσοδα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Εταιρία για την επιδίωξη του σκοπού της,
 • Έσοδα από υπηρεσίες παρεχόμενες σε τρίτους,
 • Συνδρομές και άλλες εισφορές των υποστηρικτών και φίλων της, καθώς και από άλλα περιουσιακά δικαιώματα και στοιχεία που αποκτά η Εταιρεία και από την διαχείρισή τους,
 • Άλλες μορφές χρηματοδότησης (συμμετοχική χρηματοδότηση κ.λ.π.)

Ο ρόλος της Αμφικτυονίας είναι συντονιστικός και τα μέλη του διατηρούν την αυτονομία τους ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

        

 • Με την παρούσα απόφασή μας καλούμαστε να αποφασίσουμε για τη συμμετοχή του Δήμου μας , ως ιδρυτικό μέλος στο εν λόγω Δίκτυο σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται αναλυτικά στο Καταστατικό Ίδρυσης, του οποίου αντίγραφο έχετε ήδη στα χέρια σας και τον ορισμό εκπρόσωπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου.

Προτείνω :

 • Τη συμμετοχή του Δήμου μας στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
 • Τον ορισμό του Δημάρχου ως εκπρόσωπο του Δήμου μας, στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Λεονάρδου

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Τα μέλη του Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το με αριθ. πρωτ. 166/28-8-2017 έγγραφο του Προέδρου του εν θέματι Δικτύου,
 • το από 7-8-2017 Καταστατικό του,
 • την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου ο οποίος έδωσε Λευκή ψήφο.

 1. την συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως ιδρυτικό μέλος στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων», σύμφωνα με τους όρους του από 7-8-2017 Καταστατικού Σύστασης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα .
 1. 2. Ορίζει Εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο με αναπληρωτή του, το Δημοτικό Σύμβουλο κ Αναστάσιο Λεονάρδου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 331/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email