33/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αποφάσεις Δημάρχου

 

                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 02-3-2022                            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                             Αριθμ. πρωτ:2878

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                   

                                                                        

  Απόφαση Δημάρχου αριθ.33

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.
 4. Tα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα   Διοικητικά  όρια του Δήμου μας.

 

Αποφασίζουμε

 

Την μη λειτουργία των παρακάτω  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για σήμερα Τετάρτη 02 Μαρτίου 2022 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

 

Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

 • Δημοτικό  Σχολείο Καλλιάνων
 • Νηπιαγωγείο  Ψαρίου
 • Νηπιαγωγείο  Στυμφαλίας
 • Γυμνάσιο –Λυκειακές  Τάξεις  Καλλιάνων

 

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες.
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
 1. 3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
Print Friendly, PDF & Email