33/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/14.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 33 /2019

Περίληψη : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας

ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για το έτος 2019 .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 14η  Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ.1446/8-2-2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων   3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης    
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα 
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 12. Κουκουμέλης Γεώργιος
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος  
ΑΠΟΝΤΑ
1. Λαλιώτης Γεώργιος   2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Aλεξόπουλος Βασίλειος 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5.Φιακάς Παναγιώτης  6.Νανόπουλος Βασίλειος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
9. Χρυσικός Παύλος  10. Πανάγου Αθανάσιος 11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 2. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ουδείς    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 22. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 3ο ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 3ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για το έτος 2019», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Το  με αριθ. πρωτ. 923/29-1-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Μυττά το οποίο έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 923

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                             Κιάτο 29/1/2018

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ          ΠΡΟΣ:

                                                     ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οχτάμηνης διάρκειας για το έτος 2019.

 

                Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με οκτάμηνη σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες έκτακτες και κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και η ανακοίνωση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων όπου οι προβλεπόμενες θέσεις είναι 17 (10 εργάτες καθαριότητας, 4 χειριστές μηχανημάτων έργου και 3 οδηγοί).

Από την άνοιξη οι ανάγκες για εργασίες καθαριότητας εμφανίζονται αυξημένες λόγω της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού  εξαιτίας της τουριστικής κίνησης αλλά και της γειτνίασης με το λεκανοπέδιο της Αττικής. Γίνεται δηλαδή επιτακτικότερη η ανάγκη περισυλλογής των απορριμμάτων και άλλων εργασιών καθαριότητας. Μεγάλες ανάγκες για την καθαριότητα προκύπτουν επίσης κατά τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων και θρησκευτικών πανηγύρεων σε όλο το Δήμο Σικυωνίων. Ο πληθυσμός του Δήμου κατά τη θερινή περίοδο σχεδόν διπλασιάζεται. Ως εκ τούτου και οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού κ.λ.π. πολλαπλασιάζονται. Επίσης με τη λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου έχουν πολλαπλασιαστεί οι ημερήσιοι επισκέπτες – εκδρομείς με ανάλογη επιβάρυνση των υπηρεσιών. Επίσης, ο Δήμος αποτελείται από 35 Τοπικές Κοινότητες και 1 Δημοτική Κοινότητα με ότι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τη διασπορά των εργαζομένων και των δυσκολιών που ανακύπτουν. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες είναι η εντατικοποίηση των εργασιών και η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και σε δεύτερη βάρδια.

Παρακάτω απεικονίζεται η υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση σε ότι αφορά το προσωπικό καθαριότητας στο Δήμο Σικυωνίων:

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ

 

8

 

11

   

1

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 

3

 

10

 

4

 
ΣΥΝΟΛΟ 11 21 4 1

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τις υπηρεσίες καθαριότητας απαιτούνται οι παρακάτω ειδικότητες:

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΔΕ

Οδηγών απορριμματοφόρων

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1
2  

Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρου

10
3 ΔΕ

Χειριστής μηχανήματος έργου

 (τσάπες λαστιχοφόρες)

1
4 ΔΕ

Χειριστής σαρώθρου
1
 

ΣΥΝΟΛΟ

13

 

Οι ανάγκες σε προσωπικό με οκτάμηνη σύμβαση είναι αυστηρά εποχιακές και δεν καλύπτονται με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό παρά το γεγονός ότι αυτό εργάζεται υπερωριακά και κατά τις Κυριακές και αργίες.

 

Κιάτο 29/1/2019

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  

Β. Την από 29-1-2019 εισήγηση του Τμήματος  Διοικητικού, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία έχει ως εξής :

  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ         

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, μετά το Αριθμ. Πρωτ. οικ. 3955/21-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το με αριθμό 3955/21-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2019 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης  .

Για το λόγο αυτό ζητείται από τους ΟΤΑ που προσλαμβάνουν προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 (.. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, συμβασιούχων αμειβόμενων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών ή αμειβόμενων, κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%), από την καταβολή διδάκτρων, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ανωτέρω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.» βάσει των ισχυουσών διατάξεων, εφόσον αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τέτοιο προσωπικό, πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση, με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας (απόφαση δημοτικού συμβουλίου, βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας κ.λπ.) συνοδευόμενα  σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 από:

α) Απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου μόνο για προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα.

β) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007).

γ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η-12-2019.

δ) Τον ΠΙΝΑΚΑ Β για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα συμπληρωμένο.

Κιάτο 29-1-2019

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το με αριθ. 3955/21-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
 • το με  αριθ. πρωτ. 923/29-1-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Μυττά
 • την από 29-1-2019 εισήγηση του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου,      – και

τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας δεκατριών (13) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, οκτάμηνης (8) διάρκειας για το έτος 2019 μετά το αριθμ. Πρωτ. οικ. 3955/21-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες έκτακτες και κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων,  όπως αυτές  αναφέρονται, στο έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  (αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας).

 

 1. Για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας καθαριότητας απαιτούνται οι παρακάτω ειδικότητες

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΔΕ

Οδηγών απορριμματοφόρων

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1
2  

Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρου

10
3 ΔΕ

Χειριστής μηχανήματος έργου

 (τσάπες λαστιχοφόρες)

1
4 ΔΕ

Χειριστής σαρώθρου
1
 

ΣΥΝΟΛΟ

13

 

 

 1. 3. Η δαπάνη θα βαρύνει την Πίστωση των παρακάτω Κ.Α.Ε του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019:

 

 •  Κ.Α.Ε. 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» για την κάλυψη της μισθοδοσίας.

 

 • Κ.Α.Ε. 02.20.6054.001 με τίτλο «ΕΦΚΑ- πρώην εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ»  για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.

 

 1. Η παραπάνω πρόσληψη των δεκατριών (13) ατόμων θα ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 .

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 33/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14-2-2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email