33η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 4/ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/2022

 

33η/2022

τακτική συνεδρίαση

Τρίτη  8.11. 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 8η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 9/2018 έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» έως 18/01/2023

(Μοσχοβίτης Παναγιώτης)

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 33/2021 έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΟΥΛΙΟΥ» έως 13/02/2023                                         (Ζάρκος Ευάγγελος)
3. 1ος ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του με αρ. μελέτης 10/2022 έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ & ΨΑΡΙΟΥ»                                                                                                                       (Μπελίτσης Δημήτριος)
4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ προσωρινής & οριστικής παραλαβής του με αρ. μελέτης 24/2014 έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ. ΟΔΟ ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (τμήμα Γ’) ΚΑΙ ΩΣ ΘΕΣΗ «ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ»                                                                                    (ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΤΕ)
5. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022.                                                                                                      (377/2022)
6. Εξειδίκευση Πίστωσης (2.400,00€) στον Κ.Α. 02.00.6733.002 του π/υ οικονομικού έτους  2022 µε τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)»
7. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
8. ΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ συμβιβασμός για τη μετατροπή εισφοράς σε χρήμα ιδιοκτησίας ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατόπιν -γνωμοδότησης-                                                                                     (378/2022 ΟΕ)
9. Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
10. Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
11. Ορισμός –δικηγόρου– για γνωμοδότηση επί οικονομικών ζητημάτων πολεοδομικών περιοχών του άρθρου 13 του ν.1337/83.
12. Ορισμού –δικηγόρου– για γνωμοδότηση περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού από μετατροπή εισφοράς γης, σε χρήμα, ιδιοκτησίας ΡΗΓΑ ΒΛΑΣΗ.
13. Ορισμός –δικηγόρου– για διενέργεια ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου στην κοινότητα ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ. (ΜΗΛΙΩΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ)
14. Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς ακινήτου στην κοινότητα ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ. (ΜΗΛΙΩΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ)
15. Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς ακινήτου στην κοινότητα ΜΠΟΖΙΚΩΝ. (ΖΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ)
16. Ορισμός –δικηγόρου– για διενέργεια ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου στην κοινότητα ΜΟΥΛΚΙΟΥ. (ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
17. Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς ακινήτου στην κοινότητα ΜΟΥΛΚΙΟΥ. (ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
18. Ορισμός –δικηγόρου– ως συνήγορο υπεράσπισης ΣΑΡΧΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατόπιν               -γνωμοδότησης- (367/2022)

 

Print Friendly, PDF & Email