327/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 31ης /22.11.2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  327/2019

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 245/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η  Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:30’ συνήλθε σε έκτακτη& κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ.14277/22.11.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20  μέλη δηλαδή:

Π α ρ ό ν τ ε ς  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Θελερίτης Γεώργιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος  19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης  
         
         
Α π ό ν τ ε ς
1. Λέγγας Μάρκος 2. Συριάνος Κων/νος                          3. Παπαβασιλείου Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
 

5. Ρουμπέκας Γεώργ

 

6. Τσιόγκας Νικόλαος                         5. Χουσελάς  Ευάγγελος

 
 

Πρόεδροι  Κοινοτήτων

Παρόντες: ουδεις      
Απόντες :  1. Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου)

 

2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

14. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 17. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 22.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 23. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
28. Κοτσίρης Β. (Στενού) 29. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 30.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 31. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
32. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 33. Σκούπας Α. (Μποζικών) 34. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 35. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
36. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

     
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 Θέμα 1ο

 • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος  Σκαρμούτσος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη του Συμβουλίου, για το έκτακτο & κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος αυτής, με τίτλο: Έγκριση της αριθ. 245/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγων του θέματος .
 • Το Συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α αποφασίζει για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του μοναδικού θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 §5 του ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με την §5 του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 245/2019 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/19.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ.Απόφασης 245/2019   Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13969/15.11.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Λέγγα Μάρκου παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Συριάνος Κωνσταντίνος.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
6.     Συριάνος Κωνσταντίνος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

17ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 14/11/2019 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του Π/Υ όπως αυτή παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 2. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 3. τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 4. την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
 5. την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
 6. την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 7. το από 14/11/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 8. τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

1. 1)Από Κ.Α. 02.00.6823 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», ποσού  20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 12.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 8.000,00€.

 

 

 

Μεταφέρει

Πίστωση συνολικού ποσού 33.000,00€

Στον ΚΑ 02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 285.276,12 – 100.476,97 -4.985,74 – 31.582,84 – 9.892,80 – 77.182,58 – 19.956,00 – 3.030,00 – 23.560,00)  14.609,19€  ενισχύουμε ως ανωτέρω κατά  33.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 47.609,19 € (14.609,19 + 33.000,00).

 

2)Από Κ.Α. 02.00.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια υλικού  για  το  πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»,  ποσού  1.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
3)Από Κ.Α. 02.10.6611.001 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων»,  ποσού  2.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
4)Από Κ.Α. 02.10.6673.002 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής καθισμάτων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  Δημοτικού Καταστήματος  (ΕΚΠ – ΟΤΑ)»,  ποσού  1.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
5)Από Κ.Α. 02.10.7131.005 με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων (Συναγερμός-κάμερες)»,  ποσού  6.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.000,00 €.
6)Από Κ.Α. 02.30.7112.001 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών»,  ποσού  81.961,49 € προερχόμενη από :

ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2017-         25.006,37€

ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018- 41.955,15€

από ιδίους πόρους-                  14.999,97€

μειώνουμε κατά 14.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 67.961,49€ προερχόμενο από:

ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2017-         25.006,37€

ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018- 41.955,15€

ιδίους πόρους με το ποσό των-     999,97€

2 Από Κ.Α. 02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού 47.609,19€ μειώνουμε κατά  40.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.609,19€ (47.609,19 – 40.000,00) Μεταφέρει

Πίστωση ποσού 40.000,00€

Στον Κ.Α. 02.30.6263.001 των εξόδων με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 40.000,00€ ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 122.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 162.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους με σκοπό την έκτακτη επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου μας.

 

3 Από Κ.Α. 02.00.6221.003 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ταχυμεταφορών (COURIER) Δήμου Σικυωνίων», ποσού  7.182,58€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 5.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.182,58€. Μεταφέρει

Πίστωση ποσού 5.000,00€

Στον Κ.Α. 02.00.6221.002 των εξόδων με   τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη (Αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος & με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου για την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου) – (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)»,  ποσό  5.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 245/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.11.2019

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την 245/2019 ΑΔΑ: ΩΚ6ΓΩ1Θ-Ν67 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Ομόφωνα : Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την §5 του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.

 

Β. Κατά  πλειοψηφία:  Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Σαρχάνη Κων./νου και Γκούμα Σταμάτη .Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαλάνης Βασ. έδωσε λευκή ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του ν. 4555/2018 )

Εγκρίνει την αριθ. 245/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως , και όπως αυτή  αναγράφεται  στο σκεπτικό της παρούσας .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  327/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22.11.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email