325/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης/31.08.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 325/2018

Περίληψη : Δημιουργία θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην πόλη του Κιάτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 31η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ.8920/27.08.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μυττάς Ιωάννης       3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Πανάγου Αθανάσιος
5 .Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
13 Θελερίτης Γεώργιος 14. Κελλάρης Βασίλειος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1 Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5 . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10 . Μπακόλιας Παναγιώτης 11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Γεώργας Χρήστος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11 Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Πανάγου   Αθαν. (μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος)

Νανόπουλος Βασ.   (μετά τη συζήτηση του 18ου θέματος)

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6o

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Δημιουργία θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην πόλη του Κιάτου, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

1] την 26/2015 σχετική με το θέμα απόφαση της ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου, η οποία ακολουθεί:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 5 / 16-04-2015 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων.

Αριθ. Απόφασης :  26 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξασφάλιση χώρων στάθμευσης για Α.με.Α. στη πόλη του Κιάτου.-

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μηνός Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 5938 / 16-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 5 δηλαδή:

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                              

2. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

4. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

5. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου, Καλπαξής Ηλίας.

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξασφάλιση χώρων στάθμευσης για Α.με.Α. στη πόλη του Κιάτου», ο Πρόεδρος εισηγούμενος προφορικά το θέμα ενημέρωσε τους Συμβούλους πως οι χώροι στάθμευσης για Α.με.Α που υπήρχαν στη πόλη δεν υφίστανται πλέον, πως θα πρέπει να εξασφαλιστούν και νέοι χώροι για το σκοπό αυτό και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει τη δημιουργία χώρων στάθμευσης για Α.με.Α. στις κάτωθι οδούς στη πόλη του Κιάτου: μια (1) θέση στην αρχή της οδού Σικυώνος, μια (1) θέση επί των οδών Αράτου και Εθν. Αντίστασης, μια (1) θέση επί της οδού Καλογεροπούλου (στο αλιευτικό καταφύγιο), μια (1) θέση επί της οδού Καλογεροπούλου (βόρεια του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος), μια (1) θέση στο αλσύλλιο της οδού Μιαούλη (επί της οδού Πετμεζά) και πέντε (5) θέσεις κατά μήκος της οδού Ποσειδώνος.

Οι προτεινόμενοι χώροι θα πρέπει να είναι κατάλληλα σηματοδοτημένοι.

Ο Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

2] την 6/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   3/27-03-2018

Αριθμός Απόφασης:   6/ 2018

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Δημοτική                       Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3049/23-03-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.-Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

2.- Παύλος           Χρυσικός           (Μέλος)                           2.- Χρήστος       Γεώργας             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος   (Μέλος)                            

4.- Βασίλειος       Δομετίου           (Μέλος)

5.- Ιωάννης           Μυττάς             (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γ. για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου» ανέφερε τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας υπέβαλλε το υπ’ αριθ. 3015/22-03-2018 σχετικό έγγραφό της, σχετικά με την εισήγηση για δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ που έχει ως εξής:

«……. Με στόχο την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) προτείνεται η δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στις οδούς που αναφέρονται παρακάτω.

 • Οδός Γ. Γεννηματά (έμπροσθεν πλατείας Ελευθερίας, απέναντι από Δημαρχείο, πλησίον οδού Καλογεροπούλου) μία (1) θέση:
 • Οδός Σικυώνος (πλησίον ΠΕΟ) Μία (1) θέση.
 • Οδός Αράτου (πλησίον ΠΕΟ) Μία (1) θέση.
 • Οδός Καλογεροπούλου Δύο (2) θέσεις: Μία(1) κοντά στο αλιευτικό καταφύγιο και μία (1) βόρεια του Ι. Ν.
 • Μεταμορφώσεως Σωτήρος).
 • Οδός Πετμεζά (πλησίον οδού Μιαούλη- αλσύλλιο) Μία (1) θέση.
 • Οδός Ποσειδώνος-Ναυαρίνου Τέσσερις (4) θέσεις ………… Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειές σας……»

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

3.- Το υπ’ αριθ. 3015/22-03-2018 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας

       και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

1.-   Γνωμοδοτεί –   Εγκρίνει – Συναινεί θετικά   για την   δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος –   Κιάτου ως εξής:

Α.-   Οδός Γ. Γεννηματά (έμπροσθεν πλατείας Ελευθερίας, απέναντι από Δημαρχείο, πλησίον οδού  

       Καλογεροπούλου) μία (1) θέση:

Β.-   Οδός Σικυώνος (πλησίον ΠΕΟ) Μία (1) θέση.

Γ.-   Οδός Αράτου (πλησίον ΠΕΟ) Μία (1) θέση.

Δ.-   Οδός Καλογεροπούλου Δύο (2) θέσεις: Μία(1) κοντά στο αλιευτικό καταφύγιο και μία (1) βόρεια του Ι. Ν.

         Μεταμορφώσεως Σωτήρος).

Ε.-   Οδός Πετμεζά (πλησίον οδού Μιαούλη- αλσύλλιο) Μία (1) θέση.

ΣΤ.-   Οδός Ποσειδώνος – Ναυαρίνου Τέσσερις (4) θέσεις και

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα   Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27-03- 2018

Ο   Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την 26/2015 απόφαση ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου,
 • την 6/2018 απόφαση της ΕΠ Ζωής ,
 • το 3015/22.03.2018 έγγραφο της ΤΥ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την Δημιουργία θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην πόλη του Κιάτου σύμφωνα με τα παρακάτω:

Οδός Γ. Γεννηματά

(έμπροσθεν πλ. Ελευθερίας, έναντι Δημαρχείου, πλησίον οδ. Καλογεροπούλου)

μία (1) θέση

Οδός Σικυώνος (πλησίον ΠΕΟ) μία (1) θέση
Οδός Αράτου (πλησίον ΠΕΟ) μία (1) θέση
Οδός Καλογεροπούλου δύο (2) θέσεις

μία (1) κοντά στο αλιευτικό καταφύγιο και

μία (1) βόρεια του ΙΝ Μεταμ. Σωτήρος)

Οδός Πετμεζά (πλησίον οδού Μιαούλη- αλσύλλιο) μία (1) θέση
Οδός Ποσειδώνος – Ναυαρίνου πέντε (5) θέσεις

Η ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση συμπεριλαμβάνεται στην υπό εκπόνηση «Αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης του Κιάτου».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 325/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email