321/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης/31.08.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 321/2018

Περίληψη : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών της παρακαμπτήριας οδού (Χ.Θ.22+754ΝΣΓΥΤ)

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 31η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ.8920/27-8-2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μυττάς Ιωάννης       3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Πανάγου Αθανάσιος
5 .Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Λαλιώτης Γεώργιος  
13 Θελερίτης Γεώργιος 14. Κελλάρης Βασίλειος 15. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1 Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5 . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10 . Μπακόλιας Παναγιώτης 11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Γεώργας Χρήστος
       
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
       
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11 Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Πανάγου   Αθαν. (μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος)

Νανόπουλος Βασ.   (μετά τη συζήτηση του 18ου θέματος)

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Ε’

(Προ ημερήσιας διάταξης)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,   πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το Ε’ θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών της παρακαμπτήριας οδού (Χ.Θ.22+754ΝΣΓΥΤ)» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

         Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 31-8-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κιάτο 31-8-2018
Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου

Προς:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ:      Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών της παρακαμπτήριας οδού (Χ.Θ. 22+754 ΝΣΓΥΤ)

ΣΧΕΤ.:       Η με αρ. πρωτ. Α-3510/ΧΚ/28-8-2018 αίτηση της ΜΕΤΚΑ, συνοδευόμενη με τεχνική Έκθεση και σχέδια της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Με το σχετικό έγγραφό της, η «ΜΕΤΚΑ» αιτείται τη σύμφωνη γνώμη για την εφαρμογή των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο των εργασιών βελτίωσης και διαπλάτυνσης του κάθετου δρόμου που συνδέει τις Τ. Κ. Διμηνιού και Κάτω Διμηνιού.

Οι υπόψη ρυθμίσεις αφορούν στη διακοπή της κυκλοφορίας στον υπόψη δρόμο. Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται μέσω της άνω διάβασης της σιδηροδρομικής γραμμής και της κάτω διάβασης του αυτοκινητοδρόμου στο Κάτω Διμηνιό.

Κατόπιν των παραπάνω, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται θετικά για τη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό που συνδέει τις Τ. Κ. Διμηνιού και Κάτω Διμηνιού και την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παράκαμψης της κυκλοφορίας μέσω της άνω διάβασης της σιδηροδρομικής γραμμής και της κάτω διάβασης του αυτοκινητοδρόμου στο Κάτω Διμηνιό, υπό την προϋπόθεση ότι η ΜΕΤΚΑ θα φροντίσει για την εφαρμογή της σήμανσης που περιγράφεται στα υποβληθέντα σχέδια και στην Τεχνική Έκθεση, καθώς και για την ανεμπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για 24 ώρες και συγκεκριμένα από Τετάρτη 5 Σεπτ. 2018 και ώρα 8:00 π.μ. έως Πέμπτη 6 Σεπτ. 2018 και ώρα 8:00 π.μ.

 

Ο Προϊσταμένος Δ/νσης  

Τεχνικών Υπηρ. & Πολεοδ.

Β. Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά,

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την με αριθ. πρωτ. Α-3510/ΧΚ /28-8-2018 αίτημα της «ΜΕΤΚΑ»
  • την από 31-8-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Με την σύμφωνη γνώμη των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, Κ. Διμηνιού κ. Νικολάου Δημητρίου και Διμηνιού κ. Βρέντα Ιωάννη

 

1.Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον του εν λόγω θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2.Εγκρίνει, τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών της

παρακαμπτήριας οδού (Χ.Θ.22+754 ΝΣΓΥΤ) και συγκεκριμένα:

   Τη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό που συνδέει τις Τ. Κ. Διμηνιού και Κάτω Διμηνιού και την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παράκαμψης της κυκλοφορίας μέσω της άνω διάβασης της σιδηροδρομικής γραμμής και της κάτω διάβασης του αυτοκινητοδρόμου στο Κάτω Διμηνιό, υπό την προϋπόθεση ότι η ΜΕΤΚΑ θα φροντίσει για την εφαρμογή της σήμανσης που περιγράφεται στα υποβληθέντα σχέδια και στην Τεχνική Έκθεση, καθώς και για την ανεμπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

3.Οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για 24 ώρες, από την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 8:00 π.μ. έως την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 8:00 π.μ.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 321/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email