321/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 30ης/31.08.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 321/2017

Περίληψη : Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ » .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00′ μ.μ. συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 14271/31.08.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                       Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20 . Γεώργας Χρήστος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Κελλάρης Βασίλειος  
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Νανόπουλος Βασίλειος .  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 3οθέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», υπενθυμίζοντας το κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

 

Το Συμβούλιο Ομόφωνααποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

    

Ακολούθως ο Πρόεδροςέθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την από 1-9-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

Πληροφορίες: ΦΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ

             Κιάτο 01/09/2017  

             ΠΡΟΣ: ΤΟ Δ.Σ.

        

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. 1)Το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και
 2. 2)Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του ανωτέρω έργου προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα καθιζήσεων, υποχώρησης πρανών και λοιπές βλάβες του επαρχιακού οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ως ανωτέρω.

 

Ο Αν. Προϊστ/νος Τμ/ Τ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Β.Το Σχέδιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Μεταξύ

«Περιφέρειας Πελοποννήσου»

&

«Δήμου Σικυωνίων»

 

[ΤΡΙΠΟΛΗ, ……….. 2017]

 

 

Στην Τρίπολη, σήμερα …………………………… 2017, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

 1. την Περιφέρεια Πελοποννήσουπου εδρεύει στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη,
 1. το Δήμο Σικυωνίων, που εδρεύει στο Κιάτο, Γ. Γενημματά 2, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα,

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,
 3. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
 4. Την υπ’ αριθμ. 278/24-07-2017 (θέμα 22ο ΗΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία αυξάνεται προϋπολογισμός και η πίστωση του 10ου υποέργου (ΣΑΕΠ 526) με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Περιφέρειας Πελοποννήσου,
 5. Την υπ’ αριθμ. ……………. (πρακτικό ………) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων (ΑΔΑ: ………………….), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και            
 6. Την υπ’ αριθμ. ……………. (πρακτικό ….) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: …………………), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. 278/24-07-2017 αύξησε τον προϋπολογισμό και την πίστωση του 10ου υποέργου ενταγμένου έργου στη ΣΑΕΠ 526 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Η αναγκαιότητα του έργου συνιστάται στην αντιμετώπιση καθιζήσεων, υποχώρησης πρανών και λοιπών βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στις θέσεις που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.

 1. Τ.Κ. Διμηνιού, τοιχίο αντιστήριξης διαστάσεων 15,00m (μήκος)*5,50m (μέσο ύψος ανωδομής), επί της επαρχιακής οδού Κιάτου-Διμηνιού (θέση εκκλησία) για την αντιστήριξη της οδού, δεδομένου ότι παρουσιάζει εκτεταμένη καθίζηση. Επιπλέον έχουν αποκολληθεί και μεγάλοι όγκοι βραχωδών με κίνδυνο για τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.
 2. Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, τοιχίο αντιστήριξης διαστάσεων 60,00m (μήκος)*2,50m (μέσο ύψος ανωδομής), στην είσοδο της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου επί της Επαρχιακής οδού. Στο σημείο αυτό υπάρχει έντονη διάβρωση του πρανούς σε βαθμό που να καθιστά την οδό επικίνδυνη για την διέλευση οχημάτων.
 3. Τ.Κ. Μεσινού, τοιχίο αντιστήριξης διαστάσεων 27,00m (μήκος)*4,00m (μέσο ύψος ανωδομής), στην είσοδο της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου επί της Επαρχιακής οδού. Στο σημείο αυτό υπάρχει έντονη διάβρωση του πρανούς σε βαθμό που να καθιστά την οδό επικίνδυνη για την διέλευση οχημάτων.
 4. Τ.Κ. Καστανιάς, τοιχίο αντιστήριξης διαστάσεων 10,00m (μήκος)*2,50m (μέσο ύψος ανωδομής), στη θέση «Βρύση Καλού» επί της Επαρχιακής οδού. Στο σημείο αυτό υπάρχει έντονη διάβρωση του πρανούς σε βαθμό που να καθιστά την οδό επικίνδυνη για την διέλευση οχημάτων.
 5. Τ.Κ. Καστανιάς, τοιχίο αντιστήριξης διαστάσεων 20,00m (μήκος)*2,50m (μέσο ύψος ανωδομής), στη θέση «Μπιθαρά Ν.».

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:

Ι) Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» από το Δήμο Σικυωνίων (Κύριος του Έργου) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης του Έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)[1]:

 1. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων,
 2. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,
 3. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου,
 4. Να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου,
 5. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή,
 6. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στο Δήμο Σικυωνίων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης αναλαμβάνει:

 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να καταρτίσει το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να χρηματοδοτήσει και να εκτελέσει τις πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
 • Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

2.2. ο Δήμος Σικυωνίων ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:

 • Να συντάξει τη μελέτη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης πλην της διακήρυξης.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό εφόσον απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου.
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του .

ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (270.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Τεχνικό Πρόγραµµα Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης στον κωδικό Κ.Α.Ε ………………………………..

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στο Δήμο Σικυωνίων.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Κόρινθο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

– ……………………………….. περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον ……………………… περιφερειακό σύμβουλο,

– ……………………… περιφερειακό σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον …………………………………………. περιφερειακό σύμβουλο,

   ………………………………………………. Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον …………………………………………. Δημοτικό Σύμβουλο.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, η πέραν των τριάντα ημερών παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το δήμο Σικυωνίων έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

9.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

9.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεταισε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Για το Δήμο Σικυωνίων

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 1-9-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου
 • το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

             πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1.Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το ανωτέρω θέμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 270.000,00 € , όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

3.   Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 5) το δημοτικό σύμβουλο Πανάγου Αθανάσιο, αναπληρούμενο από τον επίσης δημοτικό σύμβουλο Γεώργα Χρήστο.

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

                                             Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 321/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31 Αυγούστου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 


[1] Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες

Print Friendly, PDF & Email