32/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 3ης /11.02.2020  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  32/2020

Περίληψη: Χορήγηση ή μη άδειας εισόδου – εξόδου στην Α. Ε  «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ» στη θέση ΄΄Τρανή΄΄ της Κοινότητας Καλλιάνων  της Δ.Ε. Στυμφαλίας .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η  Φεβρουαρίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ.1085/

7-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και  παρευρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  25 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6.  Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20 . Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Παπαβασιλείου Νικ. 22. Γαλάνης Βασίλειος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Κατσιμπούλας Αντώνιος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος      
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Νανόπουλος Βασίλειος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 5. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 6.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
8.Σκούπας Α. (Μποζικών) 9.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 10. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 11.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
       
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1 Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 7. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος)    
 

 

     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  1. Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την συζήτηση του 3ου θέματος ) 2. Γαλάνης Βασ. (μετά τη συζήτηση  του 1ουυ θέματος  

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   10ο  

Στο 10ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση ή μη άδειας εισόδου – εξόδου στην Α. Ε  «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ» στη θέση ΄΄Τρανή΄΄ της Κοινότητας Καλλιάνων  της Δ.Ε. Στυμφαλίας »,  

ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλιου:

 

Α. Την από 27-12-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

Κιάτο, 27/12/2019

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ 27423-60104

Fax  27420-23562

Προς:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου στο εργοστάσιο εμφιάλωσης πόσιμου νερού της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., που βρίσκεται στη θέση ‘Τρανή Γκόρτσα’, στους Καλιάνους Κορινθίας.»

 

ΣΧΕΤ:          α) η υπ’ αριθμ. 15488/19-12-2019  αίτηση της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.
β) τοπογραφικό διάγραμμα , τεχνική έκθεση & σχέδιο μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων

                 γ) η  υπεύθυνη  δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της 

                     εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. κ. Στεργιόπουλου Παύλου

                   δ) οι δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης εκπόνησης μελέτης   και     

                      επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων

              

               Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αρ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία αρμόδιο όργανο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου –εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε δημοτικό οδικό δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008,σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου, είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλόμενων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2006 που αντικαθιστά το άρθρο 39 παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970, όπως ισχύει, δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία ευρίσκεται η είσοδος- έξοδος και της άλλης οδού, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου.
 2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010), όπως ισχύει
 3. Τις διατάξεις του Β.∆. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 509/84, Π.∆. 143/89, Π.∆. 401/93 και ειδικά το Π.∆. 118/06
 4. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 15488/19-12-2019 αίτησή της ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., την οποία συνοδεύει φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 5. Την αυτοψία της Υπηρεσίας μας, που διενεργήθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, στην οποία διαπιστώθηκε ότι η υποβληθείσα μελέτη είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς τηρούνται τα δύο προαπαιτούμενα κριτήρια, ήτοι το ελάχιστο μήκος ορατότητας των 70 μέτρων καθώς επίσης και η ελάχιστη απόσταση των 50 μέτρων από συμβάλλουσα οδό στην ίδια πλευρά με τη μονάδα.
 6. Το τοπογραφικό διάγραμμα – σχέδιο μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων
 7. Τη δήλωση ανάθεσης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας προς τον κο Αναστασίου Χρήστο, πολιτικό μηχανικό, για τη εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων
 8. Τη δήλωση ανάληψης του κου Αναστασίου Χρήστου, πολιτικού μηχανικού, της εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων
 9. Την υπεύθυνη δήλωση του κ. Στεργιόπουλου Παύλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.

 

και επειδή η είσοδος – έξοδος οχημάτων, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών του φακέλου, που πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, έχει   μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, παρακαλούμε όπως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα στην εν λόγω μονάδα εμφιάλωσης πόσιμου νερού με πρόσωπο σε αγροτική οδό αναδασμού, όπως αυτή εμφανίζεται στο σχέδιο της υποβληθείσας μελέτης που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Χρήστος Αναστασίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης έγκρισης, υπό τις εξής προϋποθέσεις :

 1. Ο ιδιοκτήτης, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων, υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά την εγκεκριμένη μελέτη, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
 2. Η θέση εισόδου – εξόδου των οχημάτων, εκεί που θα κατασκευαστεί, σύμφωνα με την μελέτη, πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της οδού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 118, ΦΕΚ 119Α΄/16-6-2006.
 3. Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων – κοινού δεν επιτρέπεται και επιβάλλεται, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου, εκτός από το τμήμα στο οποίο θα διαμορφωθεί η είσοδος – έξοδος.
 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία, σε περίπτωση που συμβούν, αποκλειστική ευθύνη έχουν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός.
 5. Η απαρέγκλιτη τήρηση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, ως απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας έγκρισης και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση παράβασης των δεσμεύσεων η παρούσα δεν ισχύει.
 6. Να ληφθεί μέριμνα για την απορροή των ομβρίων υδάτων της εγκατάστασης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εις βάρος του οδοστρώματος της δημοτικής οδού.
 7. Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα, με ευθύνη και δαπάνη του, να μεταφέρει κ να προσαρμόσει την είσοδο – έξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας κ μετά από νέα έγκριση.
 8. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα, με ευθύνη και δαπάνη του, να μεταφέρει & να προσαρμόσει την είσοδο –έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 9. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή, κλπ) ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα αίτηση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της τριετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1 του ΠΔ 118/06.
 10. Θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την κοινοτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που θα τοποθετηθεί.
 11. Οι πινακίδες σήμανσης, που θα τοποθετηθούν βάσει της μελέτης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996)
 12. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ιδιοκτήτης θα πρέπει με νέα αίτηση να απευθυνθεί στην Υπηρεσία μας για τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης, του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος και της τεχνικής περιγραφής.
 13. Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5 άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Θεωρημένο σχέδιο της μελέτης εισόδου – εξόδου σε κλίμακα 1:500, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

Β.  Την αριθ. 2/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία έχει ως κάτωθι :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  10  –  02  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    2  /  2020

 

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Έγκριση  ή μη  χορήγησης  άδειας εισόδου εξόδου στο εργοστάσιο εμφιάλωσης πόσιμου νερού της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ  ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ  Α.Ε. που βρίσκεται  στη θέση «Τρανή Γκόρτσα» στους Καλλιάνους Κορινθίας»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    10ην  Φεβρουαρίου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  1051/6-2-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος        (Πρόεδρος)                  1.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα            (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                 (Αντιπρόεδρος)               2.- Ιωάννης          Μυττάς                            (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος           (Μέλος)                      3.- Σταμάτιος        Γκούμας                          (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας          (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Έγκριση  ή μη  χορήγησης  άδειας εισόδου εξόδου στο εργοστάσιο εμφιάλωσης πόσιμου νερού της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ  ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ  Α.Ε. που βρίσκεται  στη θέση «Τρανή Γκόρτσα» στους Καλλιάνους Κορινθίας.» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 27-12-2019  εισήγησή της, σχετικά με την έγκριση εισόδου-εξόδου στο  εργοστάσιο  εμφιάλωσης  πόσιμου νερού  της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ  ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ  Α.Ε.    που βρίσκεται  στη θέση «Τρανή Γκόρτσα»  στους Καλλιάνους Κορινθίας, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 27-12-2018  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά και  εγκρίνει    την είσοδο – έξοδο   οχημάτων  στο   εργοστάσιο  εμφιάλωσης  πόσιμου νερού  της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ  ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ  Α.Ε.    που βρίσκεται  στη θέση «Τρανή Γκόρτσα»  στους Καλλιάνους Κορινθίας,

 

                                                                        και

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σπυρίδωνα  Σταματόπουλο, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     2  / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

                   Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  10-02-2020

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την από 19-12-2019 αίτηση της ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ  Α.Ε  
 • την από 27-12-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου , την αριθ. 2/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων στο εργοστάσιο εμφιάλωσης πόσιμου νερού με την επωνυμία ΝΑΤΟΥΡΑ  ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ  Α.Ε  που βρίσκεται στη θέση ΄΄Τρανή΄΄ της Κοινότητας Καλλιάνων  της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, σύμφωνα με τους όρους και τις  προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου,  η οποία αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

 1. Η παρούσα κοινοποιείται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, για δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 32/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.2.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email