32. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού απολύμανσης σχολικών μονάδων.

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Print Friendly, PDF & Email