314/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 27ης/23.08.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 314/2018

Περίληψη :
Υποβολή Πρότασης με τίτλο : «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (δασικές πυρκαγιές) στο Δήμο Σικυωνίων» για ένταξη προς χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 8841/23.08.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος 15.Μαυραγάνη Κυριακή 16.Φιακάς Παναγιώτης  
17.Αλεξόπουλος Βασίλειος   18.Θελερίτης Γεώργιος 19.Μπούρης Ευάγγελος 20.Κουτρέτσης Σπυρίδων  
21.Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Λαλιώτης Γεώργιος   23.Πανάγου Αθανάσιος 24.Γεώργας Χρήστος
25.Κελλάρης Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 13. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5o

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Υποβολή Πρότασης με τίτλο : «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (δασικές πυρκαγιές) στο Δήμο Σικυωνίων» για ένταξη προς χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του ανωτέρου θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 21.08.2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                             ΚΙΑΤΟ, 21/08/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΣ : ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Υποβολή Πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (δασικές πυρκαγιές) στο Δήμο Σικυωνίων» για την ένταξη προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχετ.: α) Το με αριθμ. πρωτ.: 7814/26-07-2018 έγγραφο του Δήμου προς τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

β) Η αριθ. πρωτ. 216770/1191/14-08-2018 (ΑΔΑ: 7Α2Ο7Λ1-3ΝΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Η καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 23η   Ιουλίου, έπληξε τις τοπικές κοινότητες Μικρού Βάλτου, Λαλιωτίου και Μεγάλου Βάλτου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου μας, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών, σε αρδευτικά δίκτυα, σε αστικό εξοπλισμό και στην αγροτική οδοποιία, με συνέπεια να καθίσταται προβληματική και επικίνδυνη η πρόσβαση στις καλλιέργειες και ανεπαρκής η καλλιέργεια τους. Η αποκατάσταση των ζημιών κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές, να καταστούν προσβάσιμες οι περιοχές και να εξασφαλιστεί η πρόληψη αντίστοιχων φαινομένων.

Με το αριθμ. πρωτ.: 7814/26-07-2018 έγγραφο του Δήμου, υποβλήθηκε αίτημα προς τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την κήρυξη των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ακολούθως εκδόθηκε αριθ. πρωτ. 216770/1191/14-08-2018 (ΑΔΑ: 7Α2Ο7Λ1-3ΝΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα «Κήρυξη των Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, Λαλιωτίου και Μεγάλου Βάλτου, της Δ.Ε. Σικυωνίων, του Δήμου Σικυωνίων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε Κατάσταση

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω δασικών πυρκαγιών»

Κατόπιν διενέργειας αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών, εκτιμήθηκαν οι ζημιές και συντάχθηκε ο από 20.08.2018 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (δασικές πυρκαγιές) στο Δήμο Σικυωνίων», συνολικής δαπάνης 1.874.2000,00 €, προκειμένου ο Δήμος να υποβάλλει σχετική πρόταση χρηματοδότησης.

Ο ως άνω Ενδεικτικός Προϋπολογισμός αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας, προμήθειας αγωγών, εξαρτημάτων και συσκευών των αρδευτικών δικτύων, αστικού εξοπλισμού και δεξαμενών στις Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, Λαλιωτίου και Μεγάλου Βάλτου, της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμεθα :

Την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή Πρότασης με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (δασικές πυρκαγιές) στο Δήμο Σικυωνίων» για ένταξη προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος Πρασίνου

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Ιωάννης Π. Μυττάς

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2.Εγκρίνειτην υποβολή Πρότασης με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (δασικές πυρκαγιές) στο Δήμο Σικυωνίων» για ένταξη προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 314/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.08.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email