312/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 27ης/23.08.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 312/2018

Περίληψη :
Απόφαση Δέσμευσης ένταξης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σικυωνίων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 8841/23.08.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος 15.Μαυραγάνη Κυριακή 16.Φιακάς Παναγιώτης  
17.Αλεξόπουλος Βασίλειος   18.Θελερίτης Γεώργιος 19.Μπούρης Ευάγγελος 20.Κουτρέτσης Σπυρίδων  
21.Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Λαλιώτης Γεώργιος   23.Πανάγου Αθανάσιος 24.Γεώργας Χρήστος
25.Κελλάρης Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 13. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3o

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Απόφαση Δέσμευσης ένταξης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σικυωνίων, ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του ανωτέρου θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 23.08.2018 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 23.08.2018

                

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Ανάπτυξης

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων.

Σε συνέχεια προσκλήσεων χρηματοδότησης στις οποίες ο Δήμος Σικυωνίων προτίθεται να υποβάλει προτάσεις και συγκεκριμένα:

 1. 1.Στο πλαίσιο της με Α.Π.: 40411/02.08.2018 Πρόσκλησης IV με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υποβολή αιτημάτων ένταξης, στον Άξονα Προτεραιότητας, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη στην εκπόνηση της μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 920.000,00 € (741.935,48 € + 178.064,52 ΦΠΑ).

Σχετικά με την αναγκαιότητα – σκοπιμότητα του έργου:

Ο Δήμος Σικυωνίων στο μεγαλύτερο ποσοστό του αποτελείται από αγροτικές περιοχές με ενεργή ενασχόληση των δημοτών του με την αγροτική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ως εκ τούτου ο κύριος οικονομικός κλάδος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου είναι ο πρωτογενής και αποτελεί το βασικό συντελεστή απασχόλησης και εισοδημάτων.

Η κακή ποιότητα των υπαρχόντων αγροτικών δρόμων συμβάλλει στην δύσκολη πρόσβαση των αγροτών από και προς τα αγροτεμάχιά τους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα την καθιστούν και αδύνατη.

Αποτέλεσμα αυτού είναι :

– η μείωση της παραγωγής

– η χρονοκαθυστέρηση στις παραγωγικές διαδικασίες

– η δυσκολία της μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων

– η ζημία με την φθορά των προϊόντων κατά την μεταφορά τους

– φθορές στα μηχανήματα – οχήματα

Βάσει της υπάρχουσας κατάστασης που παρουσιάζουν τα υπόψη αγροτικά οδικά δίκτυα, τα εν λόγω έργα κρίνονται απαραίτητα και άμεσης προτεραιότητας.

Απώτερος στόχος της υλοποίησης του έργου είναι η βελτίωση του βασικού συντελεστή απασχόλησης και εισοδημάτων η οποία θα δράσει καταλυτικά στην μείωση και ίσως και στην εξάλειψη του φαινομένου της μαζικής εγκατάλειψης και ερήμωσης της επαρχίας με την οικονομική μετανάστευση – συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Επιπλέον η οικονομική ευημερία και η τοπική ανάπτυξη θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου Σικυωνίων.

 1. 2.Στο πλαίσιο της με Α.Π.: 73/12.04.2018, Κωδικός Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: Μ2794028, 1ης Πρόσκλησης της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΑΝΒΟΠΕ), για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» – Δράση 19.2.4, «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» – Υποδράση 19.2.4.2 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη στην εκπόνηση της μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου, Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 399.999,99 € (322.580,64 € + 77.419,35 ΦΠΑ).

Σχετικά με την αναγκαιότητα – σκοπιμότητα του έργου:

Η περιοχή παρέμβασης στερείται υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής εξυπηρέτησης, επιμόρφωσης και πολιτισμού, με αποτέλεσμα το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της να είναι χαμηλό.

Βάσει της υπάρχουσας καταστάσεως το έργο κρίνεται απαραίτητο και άμεσης προτεραιότητας.

Στοχεύετε η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της προώθησης της ενασχόλησης των κατοίκων της περιοχής με τον αθλητισμό.

Η υλοποίηση και λειτουργία του έργου θα έχει τα ακόλουθα θετικά κοινωνικά – οικονομικά αποτελέσματα στην Τοπική Κοινότητα:

 • Ενασχόληση της τοπικής κοινωνίας με τον αθλητισμό, με συνέπεια την ευζωία των πολιτών.
 • Προώθηση και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο αθλητικός και ταυτόχρονη ανάδειξη του φυσικού κάλλους της περιοχής, της τοπική κουλτούρας και κληρονομιάς.
 • Αύξηση απασχόλησης και του μέσου ατομικού εισοδήματος.
 • Η μείωση και ίσως εξάλειψη του φαινομένου της μαζικής εγκατάλειψης και ερήμωσης της επαρχίας από την οικονομική μετανάστευση – συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του βασικού συντελεστή απασχόλησης και εισοδημάτων.
 • Η αναβάθμιση της ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου, της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων ως παράγωγο της οικονομικής ευημερίας και της τοπικής ανάπτυξης.

Απώτερος στόχος της υλοποίησης του έργου είναι η ενδυνάμωση της Τ.Κ. αλλά και της ευρύτερης περιοχής ως πόλος έλξης του αθλητικού τουρισμού, προσφέροντας επιπλέον εισόδημα στην τοπική κοινωνία, καθώς η ύπαρξη μιας αθλητικής υποδομής τέτοιων δυνατοτήτων, συνεπάγεται την δημιουργία περαιτέρω υποδομών σε εστίαση και φιλοξενία.

Η αύξηση της ποιότητας των τουριστικών υποδομών θα δημιουργήσει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.

Σύμφωνα με τις επιταγές των προαναφερθέντων προσκλήσεων και προκειμένου να τύχουν χρηματοδότησης τα προτεινόμενα έργα, είναι απαραίτητη η πρόβλεψή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκάστου Δήμου και σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό απαιτείται αντίστοιχη απόφαση/δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό τροποποιηθεί συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων (ΟΤΑ α’ βαθμού) διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2011, της Υ.Α. 35829/2014 (ΦΕΚ 2642/Β) και της Υ.Α. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970/Β). Κατά το άρθρο 7 της Υ.Α. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970/Β) «Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης της δημοτικής περιόδου 2014−2019 δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού και παρακολούθησης, αξιολόγησης επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού της δημοτικής περιόδου 2010−2014…..».

Στον εκπονηθέν από Σεπτέμβριο 2011 «Οδηγός Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Επικαιροποίησης και Αναθεώρησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων» από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, και δη στο Κεφάλαιο 5, παράγραφος 5.2 γίνεται μνεία για τις ανάγκες επικαιροποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μεταξύ άλλων όταν πρόκειται για ενσωμάτωση δράσεων στους άξονες, Μέτρα και Στόχους που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που σχεδιάζονται και εντάσσονται κατά την εξέλιξη του Προγράμματος είτε όταν προγραμματίζονται Δράσεις που μπορεί να χρηματοδοτηθούν με την αξιοποίηση νέων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, χρηματοδοτικών εργαλείων, κ.ο.κ.

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία επικαιροποίησης είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία ζητά από τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μεταβολές που αναμένονται και νέες σχεδιαζόμενες δράσεις ώστε να καλυφθούν οι νέοι αναθεωρημένοι στόχοι.

Τέλος σύμφωνα πάντα με τον ανωτέρω οδηγό η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέσεις με τις απαιτήσεις εισαγωγής δράσεων του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στο Επιχειρησιακό (για τη χρηματοδότηση δράσεων από το ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ), εκτιμάται ότι πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

Εν προκειμένω λόγω του περιορισμού χρόνου καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στην πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α είναι η 10η Απριλίου 2018, με την παρούσα εισήγηση αιτούμεθα την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την δέσμευση ένταξης των προαναφερθέντων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση και έγκριση του οποίου θα εξελιχθούν σε άμεσο χρονικό διάστημα.

Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2.Δεσμεύεται για την ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση και έγκριση του οποίου θα εξελιχθούν σε άμεσο χρονικό διάστημα.

 1. «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Σικυωνίων και ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 920.000,00 € (741.935,48 € + 178.064,52 ΦΠΑ).
 1. «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην ΤΚ Κρυονερίου, Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 399.999,99 € (322.580,64 € + 77.419,35 ΦΠΑ).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 312/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.08.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email