31/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης/09-02-2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 31/2017

Θέμα : Επί του με αριθ. Πρωτ. 3797/25-1-2017εγγράφου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα: Μεταστέγαση της Μονάδας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κιάτου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας (ΠΕΔΥ) Κιάτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                         αριθ. 1599/06.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αν. (Πρόεδρος)
 2. Ρουμπέκας Γ. (Αντιπρόεδρος)
 3. Μαυραγάνη Κ. (Γραμματέας)
 4. Μυττάς Ιωάννης
 5.    Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος              
 9. Φιακάς Παναγιώτης  
 10. Χρυσικός Παύλος          
 11. Πανάγου Αθανάσιος
 12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
 13.    Δομετίου Βασίλειος
 14. Κελλάρη Ιωάννα  
 15. Ζάρκος Δημήτριος  
 16. Γεώργας Χρήστος    
 17. Κελλάρης Βασίλειος
 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  
 20. Νανόπουλος Βασίλειος
     
       
       
       
       
Απόντα
 1. Θελερίτης Γεώργιος
 2. Μπούρης Ευάγγελος
 3. Καρακούσης Ευάγγελος
 4. Σπανός Κωνσταντίνος
 5. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
 6. Λαλιώτης Γεώργιος  
 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος
     
       
Παρόντες πρόεδροι Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου)
 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
 4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
     
       
Απόντες πρόεδροι Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
 3. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
 4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
 7. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
 8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
 9. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
     
       
       
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
1.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)      
  Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
 1. Ρήγας Ι. (Βελίνας)
 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
 3. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
 4. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
 5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
 6. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
 7. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
 8. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
 9. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
 10. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
 12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
 13. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
 14. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
 15. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
 16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
 17. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
 18. Σκούπας Α. (Μποζικών)
 19. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
 20. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
     
       
       
       
       
       

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, υπενθύμισε στο σώμα το κατεπείγον της συνεδρίασης και πρότεινε τη συζήτηση του θέματος: Επί του με αριθ. Πρωτ. 3797/25-1-2017εγγράφου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα: Μεταστέγαση της Μονάδας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κιάτου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας (ΠΕΔΥ) Κιάτου και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ο κ. Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγούμενος το θέμα ανέφερε «Τη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τακτική του συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου, με αφορμή παρέμβαση του συμπολίτη μας ιατρού Γιάννη Γεωργόπουλου, ο οποίος μας ενημέρωσε για το έγγραφο του διοικητή της ΔΥΠε Πελοποννήσου κ. Κωστακιώτη προς το Συντονιστή Κ.Υ Κιάτου κ. Χωρέμη, από τον οποίο ζητά, να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα χώρων, προκειμένου να μεταφερθεί η Μ.Υ. Κιάτου στο Κ.Υ. Κιάτου. Προφανώς το ΔΣ δεν παρεμβαίνει στο διοικητικά των υπηρεσιών, μπορεί όμως να έχει άποψη και πρόταση για τη μεγιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των δημοτών και έχοντας υπόψη του την οικονομική συγκυρία για τη χώρα, με το μικρότερο δυνατό κόστος». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση προβλημάτων τόσο του Κ.Υ. όσο και της Μ.Υ. – ΙΚΑ. Τόνισε ότι το Δ. Σ. δεν είναι αντίθετο με τη συστέγαση των δύο μονάδων αρκεί να γίνει με όρους και σε τόπο που να εξυπηρετούν την πρωτοβάθμια περίθαλψη και ζητάει τη δημιουργία Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας, που όχι μόνο θα απάλλασσε τους ασθενείς από περιττή ταλαιπωρία αλλά θα οδηγούσε και σε αποσυμφόρηση του Κρατικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι παρακάτω:

κ. Γεωργόπουλος ιατρός ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Κιάτου. Θεωρεί ότι το κτίριο της Μ.Υ. μπορεί να λειτουργήσει ως κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας με την κατασκευή ράμπας διακομιδής ασθενών, η οποία είναι δυνατή κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών. Τάσσεται υπέρ της ενιαιοποίησης της λειτουργίας των δύο δομών Κ.Υ και Μ.Υ. με μία διοίκηση και πρότεινε τη λειτουργική διασύνδεση των δύο δομών. Συγκεκριμένα το Κ.Υ. να λειτουργεί για έκτακτα περιστατικά και Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και η Μ.Υ. για τακτικά ιατρεία στο κτίριο του 1ου ΕΦΚΑ.

κ. Χρυσικός προϊστάμενος ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Κιάτου. Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα συστέγασης των δύο δομών αφήνοντας στη διοίκηση την επιλογή του πλέον κατάλληλου χώρου μεταξύ Μ.Υ. και Κ.Υ.

κ. Ιωάννου προϊσταμένη του 1ου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) Κιάτου. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έγιναν τόσο από την ίδια όσο και από τα Δημοτικά Συμβούλια της περιοχής, για την παραμονή της υπηρεσίας πρώην ΙΚΑ και τώρα 1ου ΕΦΚΑ στο Κιάτο. Θεωρεί ότι το κτίριο της Μ.Υ. λόγω κατασκευαστικών αδυναμιών είναι ακατάλληλο να λειτουργήσει ως κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας. Πρότεινε την αξιοποίηση του κτιρίου με τη λειτουργία του ως διοικητικού πολυχώρου με τη φιλοξενία υπηρεσιών του δημοσίου και όχι μόνο.

κ. Χωρέμης συντονιστής ΠΕΔΥ Κ.Υ. Κιάτου. Αναφέρθηκε στο Κτίριο του πρώην ΙΚΑ στο οποίο, όπως τόνισε, θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί η στέγαση των δομών υγείας Κιάτου. Αναφερόμενος στο Κ.Υ. τόνισε ότι οι χώροι του Κ.Υ. επαρκούν για τη φιλοξενία των ιατρών, του ιατρικού εξοπλισμού και των εργαστηρίων της Μ.Υ. καθώς και της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας και αυτά με την προϋπόθεση ότι θα διατεθούν χρήματα για μελέτη, οικοδομικές παρεμβάσεις και επεκτάσεις. Στην κατεύθυνση αυτή ζήτησε να δραστηριοποιηθεί το Δ.Σ. με τη συγκρότηση επιτροπής υπό τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η οποία θα θέσει τα θέματα αυτά στον Διοικητή της 6ης Δ.Υ.Πε.

κ. Σαρχάνης δημοτικός σύμβουλος. Το που θα στεγαστούν οι μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι δική μας απόφαση και όχι κάποιων επιτροπών από Πάτρα ή Αθήνα. Σύγχρονη μονάδα, τόνισε, είναι μόνο το 1ο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ). Εξέφρασε τέλος τη βεβαιότητα ότι όλα αυτά γίνονται προκειμένου να ελευθερωθεί το κτίριο του ΙΚΑ και να εκποιηθεί.

κ. Μαυραγάνη δημ. σύμβουλος. Το Κ.Υ. εξυπηρετεί πληθώρα συμπολιτών δεδομένου ότι έχει στελεχωθεί με νέες ειδικότητες. Ναι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Πρέπει ο Δήμος να συμβάλει στην προσπάθεια στελέχωσης των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Για το κτίριο του πρώην ΙΚΑ να παλέψουμε να μην πουληθεί το κτίριο.

κ. Χρυσικός Παύλος δημοτικός σύμβουλος. Το κτίριο πρώην ΙΚΑ να παραμείνει στο Κιάτο και να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του όχι μόνο στην πόλη μας αλλά σε ολόκληρο το Δήμο και στους όμορους Δήμους.

κ. Νανόπουλος δημοτικός σύμβουλος. Αναφέρθηκε στις θέσεις της παράταξής του σχετικά με τα θέματα υγείας και τάσσεται υπέρ της λειτουργικής ενοποίησης των δύο δομών, δεν αποδέχεται το κλείσιμο της Μ.Υ. και την απομάκρυνσή της από το κτίριο του πρώην ΙΚΑ.

κ. Κοκιόπουλος ιατρός ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Κιάτου. Αναφέρθηκε στα Ιατρεία που είναι εγκατεστημένα στο πρώην ΙΚΑ και στην ποιότητά τους. Δεν είναι ψέμα, τόνισε, η εκποίηση του ΙΚΑ. Αποκάλυψε ότι οι ιατρικές εγκαταστάσεις απομακρύνονται ήδη από το κτίριο. Ξηλώθηκε ήδη το οδοντιατρικό ιατρείο ενώ ζητήθηκε το ωτορινολαρυγγολογικό ιατρείο. Είναι κρίμα να στερηθούν οι πολίτες του Δήμου Σικυωνίων αυτών των εγκαταστάσεων.

κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. Από την προηγηθείσα διαλογική συζήτηση προκύπτουν σαφώς τα παρακάτω:

1. Η πρόθεση του Δ.Σ. να συμβάλει με κάθε τρόπο στην προσπάθεια αναβάθμισης των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο Δήμο μας με τη κατάλληλη στελέχωσή τους και τη δημιουργία Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας.

2. Από μόνη της η εντολή μεταστέγασης δεν εξασφαλίζει ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών δεδομένου ότι για την πραγματοποίησή της απαιτούνται οικοδομικές παρεμβάσεις και προσθήκες στο ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Κιάτου.

3. Η αγωνία του Δημ. Συμβουλίου και των φορέων υγείας, για την τύχη τόσο του ιατρικού εξοπλισμού που βρίσκεται στο 1ο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ),των υπηρεσιών του οποίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στερηθούν οι πολίτες του Δήμου, όσο και για το κτίριο του πρώην ΙΚΑ Κιάτου το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει στη λογική λειτουργικής διασύνδεσης των δύο δομών (πρόταση κ. Γεωργόπουλου).

4. Η αγωνία του Δημ. Συμβ. και οι προτάσεις του πρέπει να γίνουν κατανοητά από τη διοίκηση της 6ης ΔΥΠε. Πελοποννήσου. Στη λογική αυτή θεωρείται απαραίτητη, άμεση συνάντηση αντιπροσωπίας του Δημ. Συμβ. με τον κ. Διοικητή της 6ης Δ.Υ.Πε. Μέχρι τότε βέβαια κάθε σκέψη για συστέγαση θεωρείται άκαιρη.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ομόφωνα:

1.Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

 

Κατά πλειοψηφία:Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου

 

2.Απαιτεί την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την κατάλληλη στελέχωση των δομών υγείας και τη δημιουργία Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας.

3.Τάσσεται υπέρ της ενοποίησης των δύο μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην πόλη μας σε τόπο και με όρους που να εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

4.Απαιτεί την παραμονή του ιατρικού εξοπλισμού και των ιατρικών εργαστηρίων της Μ.Υ. στο Δήμο μας στο χώρο συστέγασης και αξιοποίηση του κτιρίου πρώην ΙΚΑ στην υπηρεσία της πόλης και των δημοτών.

5.Αιτείται συνάντηση με το Διοικητή της 6ης Δ.Υ.Πε. και μέχρι τότε την αναστολή εφαρμογής της απόφασης μεταστέγασης.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 31/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email