31. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού απολύμανσης σχολικών μονάδων

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Print Friendly, PDF & Email