31η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 14/ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ/2022

Αρ. πρωτ.: 16177

Ημ/νία: 14/10/22

31η/2022

τακτική συνεδρίαση

Τρίτη  18.10. 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

&

(ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ 227/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 18η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Εκλογή ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Οικονομικής Επιτροπής μετά την 227/2022 απόφαση Δημάρχου.
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του -σχεδίου- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, οικονομικού έτους 2023 και εφεξής.
3. Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Γ’ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του π/υ.
4. Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                               ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ (1/2019 μελέτη).  (311/2022 ΟΕ)
5. 1ος ΑΠΕ  του έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ της 9/2021 μελέτης (Γιαννακούλης Ιωάννης)
6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (1.482,76€) αγοράς φακέλων ΕΛΤΑ με προπληρωμένο τέλος.
7. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
8. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της 120/2022 απόφασης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ (κατά ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ).
9. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της 61/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (κατά ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κλπ).
10. Ορισμός δικηγόρου για –έρευνα– στο υποθηκοφυλακείο Σικυώνος σχετικά με πράξη αναλογισμού πεζόδρομου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ.
11. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της 106/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΜ. ΕΦΕΣΕΩΝ (κατά «Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου»).
12. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– επί αιτήματος ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ-ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΣ μετά το αρ. πρωτ. 8665/9-6-22 έγγραφο της ΤΥ.
13. ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της 3/14-06-2022 (πρακτικό 5) απόφασης της Α’ ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 (κ.κ. ΣΑΛΩΝΙΚΗ) (342/22 ΟΕ) και έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 228/2022 ορισμού   –δικηγόρου-.
14. ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων (αναίρεσης) κατά της 224/2022 απόφασης του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (έφεση Δήμου Σικυωνίων κατά «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ») μετά από γνωμοδότηση (346/2022 ΟΕ) και έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 230/2022 ορισμού –δικηγόρου-.
15. ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της Α125/2022 απόφασης του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-2οΜΟΝΟΜΕΛΕΣ (προσφυγή ΛΑΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ) μετά από γνωμοδότηση (345/2022 ΟΕ) και ορισμός –δικηγόρου– .
16. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ή ΜΗ  επίλυση διαφοράς με ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μετά από γνωμοδότηση.                  (347/2022 ΟΕ)

 

Print Friendly, PDF & Email