31η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

31η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα  16 Νοεμβρίου 2020

Κιάτο 12/11/2020

αριθ. πρωτ.: 11727

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)

προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο

  1. Σώκο Δημήτριο

  1. Ζάρκο Δημήτριο

  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη

  1. Λέγγα Μάρκο

  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

Και τους Προέδρους των Κοινοτήτων: 1.- Λαύκας, 2.- Καστανιάς, 3.- Δροσοπηγής και

4.- Πανοράματος.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, την Δευτέρα 16η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00’πμ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

α/α

ημερήσια διάταξη

Καθορισμός τελών άρδευσης Λαύκας-Καστανιάς- Δροσοπηγής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» , «ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ» και «ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» για το έργο «Βελτίωση Δρόμου-Τεχνικά Έργα – Ασφαλτόστρωση δασικής οδού Β’ Κατηγορίας από οικισμό «Βάλτου» Κοινότητας Κλειτορίας ΔΕ Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων Ν. Αχαΐας έως Κοινότητα Πανοράματος ΔΕ Φενεού Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας σε Δημόσια Δάση και Δασικές Εκτάσεις».

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων (e-Pass) μέσω πομποδέκτη.

Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»

Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ».

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. (22/2019 αρ. μελέτης).

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Print Friendly, PDF & Email