308/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17η /25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 308/2016

Περίληψη : Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη Μιαούλη & Πετμεζά “, της αρ. 2/2013 μελέτης της Τ.Υ.  
             Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                     
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

     Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων

κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 22ο

   Στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη Μιαούλη & Πετμεζά», της αρ. 2/2013 μελέτης της Τ.Υ., ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 28/06/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Τμήμα Τεχν. Έργων Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου,

η οποία έχει ως εξής:

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Ημερομηνία : 28/6/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                       ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλης Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώνεται με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014
  3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου,που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος ,Κολοκοτρώνη ,Μιαούλη & Πετμεζά » από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΑΚ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΙΚ.ΦΛΙΝΤΡΑΣ

β) Αριθμός Μελέτης: 02/2013

γ) Προϋπολογισμός μελέτης: 250.000,00€

δ) Προϋπολογισμός σύμβασης : 182.926,83 € (χωρίς Φ.Π.Α)

ε) Βεβαίωση περαίωσης: 11.12.2015

στ) Τελική επιμέτρηση:   24.12.2015

η) Επιβλέπων: Γεωργία Μαστέλλου, Λεωνίδας Μαστοράκος .

  1. Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 26/2/2016 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α)   ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Γεωπόνος (ΠΕ 9 ) , Διευθύντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων, ως πρόεδρος,

β) ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΤΕ 4) , υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ του   Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος,

γ)   ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ , Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ5) , υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

την σύσταση επιτροπής προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου.

Ο   Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

            Β. Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

. την από 01/07/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας

. την αριθ. 20/2012 μελέτη της Τ.Υ.

.την ισχύουσα Νομοθεσία

.τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ΟΜΟΦΩΝΑ

1.   Σ υ σ τ ή ν ε ι την Επιτροπή Προσωρινής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου

Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη Μιαούλη & Πετμεζά», της αρ. 2/2013 μελέτης της Τ.Υ αποτελούμενη από τους:

α] Την τακτική υπάλληλο Πέτρου Βασιλική,Γεωπόνος (ΠΕ9) Διευθύντρια α της Δ/νσης Περιβάλλοντος του

     Δήμου Σικυωνίων(ως Πρόεδρο),

β] Τον υπάλληλο, Κελλάρη Γιάννη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΤΕ4) της Δ.Ε.Υ.Α.Σ του Δήμου Σικυωνίων,

     (ως μέλος) και

γ] Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σικυωνίων, (ως μέλος).

                                        

                                

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 308/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email