302/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17η /25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 302/2016

Περίληψη : Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού με σκοπό την κατάθεση εσόδων για την εκπλήρωση των Εκπαιδευτικών και Φιλανθρωπικών σκοπών του Ιδρύματος Υποτροφιών «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» .  

             Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                     
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

     Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων

κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 15ο

  

   Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , «Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού με σκοπό την κατάθεση εσόδων για την εκπλήρωση των Εκπαιδευτικών και Φιλανθρωπικών σκοπών του Ιδρύματος Υποτροφιών «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την από 20-7-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    Κιάτο, 20 Ιουλίου 2016

         Αριθ. πρωτ.: 10953

            

             ΠΡΟΣ  

          Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

          Αντ/ρχο Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

                                                                             Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: Τραπεζικός Λογαριασμός με σκοπό την κατάθεση εσόδων για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών σκοπών του Ιδρύματος Υποτροφιών «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ».

Δυνάμει των υπ’ αριθ. 3315/2016 και 3316/2016 συμβολαίων δωρεάς εν ζωή ακινήτων κατά πλήρη κυριότητα της συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας Φρουντζου, τα οποία μεταγράφηκαν στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος την 14η Ιουλίου 2016, ο Δήμος Σικυωνίων κατέστη αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος της ακίνητης περιουσίας στη Δ.Κ. Κιάτου, του εμπιστεύματος που συνεστήθη κατά το δίκαιο της Πολιτείας της Ινδιάνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την από 11-2-1955 διαθήκη με διατάξεις τελευταίας βουλήσεως, του Γεωργίου Μαυρούλια του Αναστασίου, μετανάστη στις Η.Π.Α. καταγόμενου από το Κιάτο Κορινθίας. Ειδικότερα, με το πρώτο αναφερόμενο συμβόλαιο, μεταβιβάστηκε στο Δήμο Σικυωνίων, οικόπεδο επιφάνεια 740,67 τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου (Ο.Τ. 80), επί του οποίου υφίστανται πέντε (5) ισόγεια κτίσματα, μισθωμένα με συμβάσεις αορίστου χρόνου που λειτουργούν ως καταστήματα. Με το δεύτερο αναφερόμενο συμβόλαιο, μεταβιβάσθηκε στο Δήμο, οικόπεδο συνολικής έκτασης (προ εισφοράς σε γη) 9.167,47 τ.μ. ευρισκόμενο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κιάτου και στην Πολεοδομική Ενότητα «Πλατάνια».

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως οι προαναφερθείσες μεταβιβάσεις έγιναν αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών σκοπών του Ιδρύματος Υποτροφιών «Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια» και πως η περιουσία αυτή θα έχει αυτοτέλεια έναντι της λοιπής περιουσίας του Δήμου, κρίνεται αναγκαία η κατάθεση των εσόδων από τη διαχείρισή της σε ειδικό λογαριασμό φέροντα τον τίτλο «Έσοδα διαχείρισης περιουσίας Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια». Στον ίδιο λογαριασμό θα κατατεθούν και όποια ταμειακά διαθέσιμα μεταφερθούν στο Δήμο Σικυωνίων από τον πρώην διαχειριστή της ως άνω περιουσίας και γενικώς του Ιδρύματος «Γεώργιος Μαυρούλιας», αλλά και οποιαδήποτε άλλα χρηματικά ποσά, δωρεές κλπ. ενδεχομένως προκύψουν στο μέλλον για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού όψεως στην τράπεζα συνεργασίας του Δήμου μας – Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ»- φέροντα τον τίτλο «Έσοδα διαχείρισης περιουσίας Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια».

Προτείνεται επίσης όπως εξουσιοδοτηθεί η ταμίας του Δήμου μας Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς την Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ», για τον άνοιγμα του συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που θα της ζητηθεί προς το σκοπό αυτό.

Τέλος αρμόδιοι για τη διαχείριση του λογαριασμού αυτού, προτείνεται να ορισθούν οι τακτικοί υπάλληλοί μας Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού (Δημοτική Ταμίας) με αναπληρώτριά της την επίσης τακτική υπάλληλο Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κων/νου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού (αναπληρώτρια Δημοτική Ταμίας).

                                                            Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                 Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την από 20-7-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, το άνοιγμα νέου Τραπεζικού Λογαριασμού όψεως στην Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ με σκοπό την κατάθεση εσόδων για την εκπλήρωση των Εκπαιδευτικών και Φιλανθρωπικών σκοπών του Ιδρύματος Υποτροφιών «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ».,

2. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί , την Ταμία του Δήμου Σικυωνίων κ. Λίγκα Παναγιώτα του Θωμά του Κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ Βαθμού να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς την Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ», για το άνοιγμα του προαναφερθέντα τραπεζικού λογαριασμού, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που θα της ζητηθεί για το σκοπό αυτό.

3.Ο ρ ί ζ ε ι ,   αρμόδιους   για τη διαχείριση του λογαριασμού αυτού, τις τακτικές υπάλληλους του Δήμου μας,  

Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού (Δημοτική Ταμίας) με αναπληρώτριά της την επίσης τακτική υπάλληλο Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κων/νου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού (αναπληρώτρια Δημοτική Ταμίας).

                                         

                                

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 302/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email