30η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 24.Σεπτεμβρίου.2021

Αρ. Πρωτ. : 12153

Ημ/νία : 23/09/21

 

30η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 28η Σεπτεμβρίου 2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
Ø  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 28η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.30’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Παράταση (14) συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ που εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του  ν.4745/2020 (covid-19).
2.           Λήψη απόφασης μετά της παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με το διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
3.           Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» (5/2019 μελέτη).
4.           Έγκριση της 106/2021 απόφασης ΔΕΥΑ Σικυωνίων περί «Αναπροσαρμογής Τιμολογίου Ύδρευσης & Αποχέτευσης».
5.           Έγκριση για την εκτός έδρας κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων.
6.           Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
7.           Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
8.           Ορισμός δικηγόρου -κατόπιν γνωμοδότησης- συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ (Τ20/661/18.09.2020 Κλητήριο Θέσπισμα) (12/10/2021).
9.           Ορισμός δικηγόρου -κατόπιν γνωμοδότησης- συνηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Τ21/259/26.04.2021 Κλητήριο Θέσπισμα) (09/11/2021).

 

Print Friendly, PDF & Email