3η/2023 Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. πρωτ. 576/13-1-2023

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη 18η Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε Τ α κ τ ι κ ή (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 18η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 .

Η εν λόγω Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, με φυσική παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

α/α

Θ Ε Μ Α ΤΑ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Περί «Μείωσης των υφιστάμενων Αντικειμενικών Αξιών του Δήμου Σικυωνίων».

Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο «Nέο Τοπικό Πρόγραμμα 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου της Ο.Τ.Δ. ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.»

Έγκριση, «Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022» στους τομείς αρμοδιότητας σύμφωνα με την αριθ. 1/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.

Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, μετά από σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .

Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο «Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς».

Επί αιτήματος πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα σε Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2023.

Επί της αριθ. 35/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: « Οριοθέτηση θέσης στάσης – στάθμευσης ΑΜΕΑ, έμπροσθεν κέντρου Φυσιοθεραπείας ιδιοκτησίας Αικατερίνης Αδρακτά, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθ. 45 στο Κιάτο».

Επί της αριθ. 2/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Χορήγηση άδειας διάνοιξης τάφρων επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για την αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών».

Επί της αριθ. 3/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση εισόδου – εξόδου ακινήτου ιδιοκτησίας Ελαιουργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Κρυονερίου».

Επί της αριθ. 4/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση εισόδου- εξόδου ακινήτου ιδιοκτησίας Γρηγορίου Χρήστου στην Κοινότητα Μουλκίου».

Επί της αριθ. 5/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Μετατόπιση του περιπτέρου ευρισκόμενο επί της Πλατείας Φιλύρα στο Κιάτο».

Επί της αριθ. 6/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Χορήγηση άδειας απότμησης κρασπέδου – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου στην οδό Σικυώνος αριθ. 32 στο Κιάτο έμπροσθεν ιδιοκτησίας Ορέστη Αναγνωστόπουλου».

Επί της αριθ. 8/2022 απόφασης Κοινότητας Λαλιωτίου με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Λαλιωτίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Εφύρα».

Print Friendly, PDF & Email