3η/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

3ην ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ( 22-2-2023)    

 

                                                                                   Αριθ. Πρωτ.  2869                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κιάτο  21-2-2023                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                              1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                              2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                              3.- Σαρχάνη   Κων/νο

                              4.- Σώκο Δημήτριο

                              5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                        6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                2.-  Tους  Προέδρους των Κοινοτήτων

                      Α.- Πρόεδρο   Κοινότητας   Σικυωνίων-Κιάτου (κ. Λεονάρδου  Αναστάσιο).

                      Β.- Πρόεδρο Κοινότητας  Γκούρας (κ. Α. Στριφτόμπολα)

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 22αν    Φεβρουαρίου  2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα  10 : 00  π. μ. σε  ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παραχωρήσεως χρήσης χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στην Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου την 25ην  και 26ην  Φεβρουαρίου 2023.
2 Περί παραχωρήσεως χρήσης  Πλατείας  για πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Κοινότητα Γκούρας,  την 26ην Φεβρουαρίου 2023.

   Η  παρούσα  συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                           ΜΥΤΤΑΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                           

Print Friendly, PDF & Email