3η/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

3ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (04-07-2022)

                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.  9702

                                                                                                   Κιάτο    30-06-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                              1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                              2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                              3.- Σαρχάνη   Κων/νο

                              4.- Σώκο Δημήτριο

                              5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                        6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                2.- Τους   Προέδρους των   Κοινοτήτων

                       1.- Πρόεδρο Κοινότητας   Σικυώνος-Κιάτου

                       2.- Πρόεδρο Κοινότητας Μουλκίου.

                       3.- Πρόεδρο Κοινότητας  Ματίου

                    

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 4ην   Ιουλίου  2022 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί  παρατάσεως ωραρίου χρήσης μουσικής  σε Κ.Υ.Ε. (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) του κ. Ντούλα Γεωργίου του Ευαγγέλου σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου στην Κοινότητα Μουλκίου.
2 Τροποποίηση χρήσεων γης  σε εννέα (9)  οικοδομικά τετράγωνα της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.
3 Περί παραχωρήσεως  πλατείας  της Κοινότητας Ματίου στο κ. Τσεμεντζή Γεώργιο του Σπυρίδωνα για το πανηγύρι  την 19ην και 20ην Ιουλίου 2022.
4 Περί παραχωρήσεως  πλατείας (Πλουμιστού) της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου στον κ. Ζαχαριά Χρήστο για το πανηγύρι την 5ην και 6ην  Αυγούστου 2022 και  την 14ην και 15ην Αυγούστου 2022.
5 Περί  δημιουργία θέσης στάθμευσης για   Α. Μ. Ε. Α. επί της οδού Κροκιδά της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

 

                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                         ΜΥΤΤΑΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                           

Print Friendly, PDF & Email