3η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

3η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

Κιάτο 13/02/2020

αρ. πρωτ.: 1302

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΆΡΘΡΟ 75 §3)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1. Τσολάκο Γεώργιο
2. Μυττά Ιωάννη
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
5. Λέγγα Μάρκο
6. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματα 2) την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00’πμ σε τακτική συνεδρίαση                                            της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133) προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Γεωργούλια Κωνσταντίνα

 

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς με Μαγκιρίδη  Πέτρο & Αναστασίο.
2. Γεωργούλια Κωνσταντίνα

 

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη Δικηγόρου για σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων του ΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,  ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου.
3. Πάνου Αικατερίνη

(Παράσταση για υπεράσπιση)

ΑΑΥ

Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης (289/2019), ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου,(ΑΒΩΜ/19/667/29.11.2019 Κλητήριο Θέσπισμα)
4. Τσατσάνης Βασίλειος

(Παράσταση για υπεράσπιση)

ΑΑΥ

Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΑΡΧΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης (2/2020), ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, (Β18/158/30.10.2019 Κλητήριο Θέσπισμα)
5. Τσατσάνης Βασίλειος

(Παράσταση για υπεράσπιση)

ΑΑΥ

Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του ΔΗΜΑΡΧΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης (3/2020), ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, (Μ19/667/29.11.2019 Κλητήριο Θέσπισμα)
6. Τσατσάνης Βασίλειος

(Παράσταση για υπεράσπιση)

ΑΑΥ

Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του ΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, κατόπιν γνωμοδότησης (4/2020), ενώπιον του Β Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου,(505/18/19.12.2019 Κλήση)

 

7. Βρέντα Παναγιώτα

(παράσταση +υπόμνημα)

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ανακοπή ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΥ, (ΚΛΗΣΗ 56/13.01.2020) (05.03.2020)
8. Βρέντα Παναγιώτα

(παράσταση +υπόμνημα)

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΖΑΚΟΥΡΑ, (ΚΛΗΣΗ 66/13.01.2020) (05.03.2020)
9. Βρέντα Παναγιώτα

(παράσταση +υπόμνημα)

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ανακοπή ΖΑΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, (ΚΛΗΣΗ 58/13.01.2020) (05.03.2020)
10. Βρέντα Παναγιώτα

(παράσταση +υπόμνημα)

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ανακοπή ΖΑΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, (ΚΛΗΣΗ 60/13.01.2020) (05.03.2020)
11. Βρέντα Παναγιώτα

(παράσταση +υπόμνημα)

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΥ, (ΚΛΗΣΗ 62/13.01.2020) (05.03.2020)
12. Ραυτοπούλου Κων/να

(παράσταση +υπόμνημα)

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αγωγή ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, (ΚΛΗΣΗ 2323/31.12.2019) (05.03.2020)
13. ΑΑΥ Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με αρ. μελέτης 5/2020.
14. ΑΑΥ Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.
15. ΑΑΥ Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου,  σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)», για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2020.
16. AAY Εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση Δημάρχου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Βερολίνου (ΙΒΤ), 4-8 Μαρτίου 2020.
17. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
18.               Ε Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ. Ο. ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΤΜΗΜΑ Γ’) ΚΑΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ «ΛΙΜΝΗ ΑΜΠΕΛΙΑ».
19. 1ος ΑΠΕ & 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
20. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου για το έτος 2020 & πρόσληψη υδρονομέων στο πλαίσιο λειτουργίας του αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς.
21. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2020.

 

Print Friendly, PDF & Email