3η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (11-5-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο   07-05-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.3473

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    

 

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                 

                                   

                                 1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                                    2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                                    3.- Μυττά  Ιωάννη

                                    4.- Σώκο Δημήτριο

                                    5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                    6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 11ην Μαϊου 2020 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

 

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εισήγηση   για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου σε μονάδα συσκευασίας και τυποποίησης φρούτων  και λαχανικών, ιδιοκτησίας Αλεξίου Μενούνου, που βρίσκεται στη θέση Αρκούδα της Κτηματικής Περιφέρειας Μουλκίου.
2 Εισήγηση   για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου σε μονάδα  οινοποιϊας – ποτοποιϊας – οξοποιϊας  με την  επωνυμία «ΕΛΛΟΙΝΟ  ΕΠΕ» ιδιοκτησίας Χριστόδουλου  Βασδέκη, Παναγιώτη Μαβίδη και Ελένης Ξένου, που βρίσκεται  στη θέση Τσάκριζα της Κτηματικής Περιφέρειας Μουλκλίου.
3 Εισήγηση  για τον προσδιορισμό οφειλής λόγω ρυμοτόμησης  της κας Καρέλη – Κατσουλοπούλου  Ελένης.
4 Σχετικά με το αίτημα του κ. Τσοπανάκη  Εμμανουήλ για την τοποθέτηση κολωνακίων απί του οδοστρώματος της οδού Φιλύρα πλησίον του πλατάνου στο Κιάτο.
5 Σχετικά με το αίτημα της κας Φίλη Σοφίας για την τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της, επί της οδού Κανάρη 1,  για την αποτροπή στάθμευσης αυτοκινήτων επί του πεζοδρομίου.

 

                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

                                                     ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                             (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                                                                                  

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email