3η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (24-5-2021)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κιάτο       20-05-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           Aριθ. Πρωτ. 3035

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Α.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                                    1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                                    2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                                    3.- Σαρχάνη    Κων/νο

                                    4.- Σώκο Δημήτριο

                                    5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                    6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                Β.- Τους  Προέδρους των Κοινοτήτων  Σικυώνος –  (Κιάτου),  Μουλκίου,

                      Καλλιάνων, Κεφαλαρίου,  Δημινιού και Λαλιωτίου.

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 24ην   Μαϊου 2021 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  11 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Επί  αιτήματος κας  Καλαπόδη  Βασιλικής περί Έγκρισης εισόδου-εξόδου της  ιδιοκτησίας της στη θέση «Τρανή Λάκκα» εντός  του αναδασμού της Κοινότητας Καλλιάνων επί της

δημοτικής οδού αναδασμού.

2 Επί αιτήματος της κας Μαλακού Ελένης περί παραχωρήσεως χρήσης του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κεφαλαρίου από την 23ην έως την 25ην Ιουλίου για γαμήλια εκδήλωση.
3 Περί παραχωρήσεως  ή μη  οικογενειακών τάφων σε δημότες των Κοινοτήτων Μουλκίου, Πασίου, Σικυώνος, Διμηνιού και  Λαλιωτίου.
   

 

                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                             (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                                                                                 

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email