3η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (09-03-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κιάτο    5-4-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.4021

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    

 

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο      Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου            Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό             Παύλο

                                    5.- Γεώργα              Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη            Κων/νο

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 9ην Απριλίου 2019 ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

 

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί  εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής  αγοράς Κιάτου.
2 Έγκριση  εισόδου – εξόδου  οχημάτων επί της  αγροτικής  οδού, στο  Εργαστήριο  Παραγωγής Παγοκύβων  εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας του  Καραγεώργου  Ιωάννη  στη θέση «Πλακόπετρα» εκτός του οικισμού  της Τ. Κ.  Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων.
3 Έγκριση ή μη χορήγησης  άδειας εισόδου εξόδου σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ  Α.Ε. που βρίσκεται  στη θέση Αρκούδα Περιφέρειας Μουλκίου.
4 Περί τοποθετήσεως  ή μη σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης  επί της οδού Αριστοτέλους 51 στο Κιάτο της Γκίκα Στυλιανής .
5 Περί τοποθετήσεως  ή μη για αντικατάσταση (5)  μόνιμων κολωνακίων με αποσπώμενα, έμπροσθεν  της επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Εθ. Αντίστασης 79 στο Κιάτο του κ. Καπέλλου  Χρήστου.
6 Γνωμοδότηση ή μη   για την τροποποίηση της υπ’ αριθ.  108951/2615/27-04-2015 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι  για την επέκταση της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 1000 αμνεοεριφίων πάχυνσης σε δυναμικότητα 7000 αμνοεριφίων πάχυνσης και 40  μοσχαριών πάχυνσης της εταιρείας «Σπύρος Οικονομόπουλος &  Σια ΟΕ» που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κιάτου  –  Γκούρας στη θέση (Καμάρι)  της Τ. Κ. Καρτερίου, Δ. Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων, Ν. Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 

 

                                                               

 

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                    ΤΣΙΑΝΟΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Print Friendly, PDF & Email