3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 9-04-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 7690
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Χρυσικό Παύλο
4.- Καρακούσης Ευάγγελο
3.- Πανάγου Αθανάσιο
5.- Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
6.- Χατούπης Νικόλαος

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 15ην Απριλίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14: 00 μ.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας της κας Αλογογιάννη Δήμητρας του Βασιλείου στην Τ.Κ. Μουλκίου.
2 Ανάκληση προέγκρισης Κ.Υ.Ε. (Καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας της κας Κάλλη Όλγας του Κωνσταντίνου διότι ο ενδιαφερόμενος δεν κατέθεσε μέχρι σήμερα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email