297/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 25ης/19.07.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 297/2018

Περίληψη : Επί αιτήματος ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για Χορήγηση άδειας Εισόδου – Εξόδου οχημάτων στην οδό Ελ.Βενιζέλου 20 στη ΔΚ Σικυώνος – Κιάτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7237/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                     Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5.Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Πανάγου Αθανάσιος
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10. Λαλιώτης Γεώργιος   11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Γεώργας Χρήστος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ΗΔ

Μπακόλιας Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ

Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος ΗΔ

Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ΗΔ

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 26ο

ημερήσιας διάταξης

Στο 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί αιτήματος ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για Χορήγηση άδειας Εισόδου – Εξόδου οχημάτων στην οδό Ελ. Βενιζέλου 20 στη ΔΚ Σικυώνος – Κιάτου, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 18/05/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία ακολουθεί :

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Fax   27420-23562

Κιάτο, 18/05/2018  

ΠΡΟΣ: το Δημοτικό Συμβούλιο

                              του Δήμου Σικυωνίων

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

σχετικά με αίτημα του κου Τουμπανάκη Χρήστου για χορήγηση άδειας εισόδου –εξόδου οχημάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 20, στο Κιάτο.

Έχοντας υπόψη

 1. Την υπ’ αρ. 4639/9-5-2018 αίτηση του κου Τουμπανάκη Χρήστου,
 2. Τη συνημμένη στην ανωτέρω (1) αίτηση Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού Θεόδωρου Μαρίνη,
 3. Το από Μαΐου 2018 συνημμένο στην ανωτέρω (1) αίτηση Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Θεόδωρου Μαρίνη,
 4. Τη συνημμένη στην ανωτέρω (1) αίτηση 593/97 Άδεια Οικοδομής, εκδοθείσα από την Πολεοδομία Κορίνθου,
 5. Το από Ιουλίου 1997 συνημμένο στην ανωτέρω (1) αίτηση και ελεγμένο από την Πολεοδομία Κορίνθου Διάγραμμα Κάλυψης που αφορά στην εν λόγω οικοδομή,
 6. Την αυτοψία που διενεργήθη από την υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας Κωνσταντίνα Πέππα, την 16/5/2018,
 7. Το Π.Δ./3-8-87 (ΦΕΚ 749/Δ/10-8-87) «Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ’ αρ. 697/1979 και 1339/1981 π. δ/των»
 8. Το ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/25-8-79) «Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως ισχύει,
 9. Την Υ.Α. 98728/7722 (ΦΕΚ 167/Δ/1993) «Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια»,
 10. Το ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012), όπως ισχύει,
 11. Ότι ως ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης οχημάτων νοούνται:

α. Οι χώροι στάθμευσης οχημάτων σε πυλωτές, υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους οικοδομών, όπως προβλέπονται από την οικοδομική άδεια της αρµόδιας πολεοδομικής Υπηρεσίας.

β. Οι χώροι στάθμευσης εντός οικοπέδων, δομημένων ή αδόµητων, µε την προϋπόθεση ότι διατίθεται, αφενός επαρκής χώρος για τη στάθμευση των κατά περίπτωση οχημάτων, και, αφετέρου, ο απαιτούμενος χώρος για τους ελιγµούς εισόδου-εξόδου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Τη μη έγκριση του αιτήματος του κου Τουμπανάκη Χρήστου, για τους κάτωθι λόγους:

 1. Η άδεια εισόδου – εξόδου ζητείται για την πρόσβαση και στάθμευση οχημάτων σε χώρο που βρίσκεται μεταξύ του κτιρίου και της οικοδομικής γραμμής, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Μηχ/κού Θεοδώρου Μαρίνη. Από τα προσκομισθέντα σχέδια και έγγραφα (άδεια οικοδομής, διάγραμμα κάλυψης) προκύπτει ότι δεν προβλέπεται για τον υποδειχθέντα χώρο θέση στάθμευσης εγκεκριμένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
 2. Ο εν λόγω χώρος, που επισημαίνεται με διαγράμμιση και με την ένδειξη «Ακάλυπτος χώρος οικοπέδου» στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Μηχ/κού Θεόδωρου Μαρίνη, έχει διαστάσεις 2,50 x 15,35m και δεν επιτρέπει την εκτέλεση ελιγμών εισόδου – εξόδου επί της επιφανείας του. Για την εκτέλεση των ελιγμών θα πρέπει αναπόφευκτα να χρησιμοποιείται το πεζοδρόμιο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών.

                

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την από 09/05/2018 αίτηση,
 • την από 18/05/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την 223/2018 απόφαση ΔΣ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Δεν Εγκρίνειτο αίτημα του κ. Χρήστου Τουμπανάκη για χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος, στάσης & στάθμευσης οχημάτων, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 20 στην ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 297/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email