294/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 25ης/19.07.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 294/2018

Περίληψη : Επί αιτήματος ΓΚΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ για Χορήγηση άδειας τοποθέτησης κολωνακίων έμπροσθεν της οικίας επί της οδού Αριστοτέλους 51 στη ΔΚ Σικυώνος – Κιάτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7237/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                     Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5.Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Πανάγου Αθανάσιος
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10. Λαλιώτης Γεώργιος   11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Γεώργας Χρήστος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ΗΔ

Μπακόλιας Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ

Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος ΗΔ

Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ΗΔ

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 23ο

ημερήσιας διάταξης

Στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί αιτήματος ΓΚΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ για Χορήγηση άδειας τοποθέτησης κολωνακίων έμπροσθεν της οικίας επί της οδού Αριστοτέλους 51 στη ΔΚ Σικυώνος – Κιάτου, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 10/07/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: κα Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Fax   27420-23562

Κιάτο, 10/07/2018  

ΠΡΟΣ: το Δημοτικό Συμβούλιο

                                                             του Δήμου Σικυωνίων

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

σχετικά με αίτημα της κας Γκίκα Στυλιανής για τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου έμπροσθεν της οικίας της και καθ’ όλο το μήκος αυτής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 51, για διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου, κάνοντας χρήση ράμπας διπλανής ιδιοκτησίας.

Έχοντας υπόψη

 1. Τη με αρ. πρωτ. 6551/28.6.2018 αίτηση της κας Γκίκα Στυλιανής για τοποθέτηση κολωνακίων επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 51 και καθ’ όλο το μήκος της ιδιοκτησίας της,
 2. Τη με αρ. πρωτ. 4609/8.5.2018 αίτηση της κας Γκίκα Στυλιανής για τοποθέτηση κολωνακίων επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 51.
 3. Την 222/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τοποθέτηση κολωνακίων έμπροσθεν της οικίας της κας Γκίκα Στυλιανής σε μήκος 6 μέτρων, για τη διευκόλυνση πρόσβασης αναπηρικού αμαξιδίου.
 4. Την 204/96 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων περί Ρύθμισης κυκλοφορίας, στάθμευσης κλπ.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Τη μη έγκριση του αιτήματος της κας Γκίκα Στυλιανής για τοποθέτηση κολωνακίων έμπροσθεν της οικίας της, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 51 και καθ’ όλο το μήκος αυτής, για τους εξής λόγους:

 • Σύμφωνα με την 162/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων «Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σικυωνίων», η στάθμευση στην οδό Αριστοτέλους επιτρέπεται εκ περιτροπής ανά μήνα, από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Μαυρούλια. Η τοποθέτηση κολωνακίων εμποδίζει την έξοδο των επιβατών των οχημάτων από την πλευρά του πεζοδρομίου, δημιουργώντας ζητήματα ασφαλείας.
 • Σε συνέχεια προγενέστερης αίτησης (4609/8.5.2018), κατά παρέκκλιση της προαναφερθείσας 162/2015 απόφασης και εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών υγείας που παρουσιάζει το τέκνο της αιτούσης, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά και το Δ.Σ. του Δ. Σικυωνίων ενέκρινε με την 222/2018 απόφασή του την τοποθέτηση κολωνακίων σε μήκος 6 μέτρων, έμπροσθεν της οικίας της, ώστε να παρεμποδίζεται η παράνομη στάθμευση επί του πεζοδρομίου και να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση του αναπηρικού αμαξιδίου από και προς την ιδιοκτησία. Ωστόσο, σε αυτοψία που διενεργήθηκε από την Τ.Υ. την 4/7/2018 (επισυνάπτεται φωτογραφία), διαπιστώθηκε ότι έχουν τοποθετηθεί κολωνάκια καθ΄ όλο το μήκος της ιδιοκτησίας (συνολικό μήκος άνω των 11 μέτρων), καθ΄ υπέρβαση του εγκεκριμένου μήκους.
 • Ο Δήμος Σικυωνίων δεν είναι η αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης επί πεζοδρομίων. Ως εκ τούτου, η αποτροπή της παράνομης στάθμευσης θα πρέπει να γίνεται κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας και όχι με υποκατάσταση αυτής, μέσω τοποθέτησης κώνων, κολωνακίων και λοιπών εμποδίων, που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία των πεζών και υποβαθμίζουν την αισθητική ομοιομορφία του δημόσιου χώρου.

                

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την 222/2018 (ΩΓ9ΙΩ1Θ-Γ7Ν) απόφαση ΔΣ,
 • το από 28/06/2018 νέο αίτημα της ενδιαφερομένης,
 • την από 10/07/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Προέδρου του ΔΣ κ. Αναστασίου Λεονάρδου

 1. Δεν Εγκρίνειτο αίτημα κας Στυλιανής Γκίκα για τοποθέτηση κολωνακίων έμπροσθεν της οικίας της, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 51 και καθ’ όλο το μήκος αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης.
 2. Εμμένει στην 222/2018 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η τοποθέτηση κολωνακίων έμπροσθεν της οικίας της κας Στυλιανής Γκίκα, σε μήκος 6 μέτρων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 294/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email