291/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17η /25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 291/2016

Περίληψη :

Αναγκαιότητα εγκατάστασης Ανελκυστήρα στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου του Δήμου

Σικυωνίων.  

 

             Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                     
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

     Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων

κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο

   Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Αναγκαιότητα εγκατάστασης Ανελκυστήρα στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 502/30-6-20 έγγραφο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου με το οποίο μας γνωρίζει τα παρακάτω :

   Η άμεση εγκατάσταση ανελκυστήρα στο σχολείο μας είναι απολύτως απαραίτητη να τοποθετηθεί μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2016. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχει ήδη εγγραφεί και θα φοιτήσει στο σχολείο μας, μαθητής με πολύ σοβαρά κινητικά προβλήματα που ι για την μετακίνησή του χρειάζεται αναπηρικό αμαξίδιο και το σχολείο οφείλει να του προσφέρει τη δυνατότητα να φοιτήσει κανονικά όπως κάθε άλλο παιδί της περιοχής μας. Πρέπει να είμαστε εφοδιασμένοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό, ανελκυστήρα και ράμπες, αφού τα εργαστήρια πληροφορικής , Φυσικής , η αίθουσα Μουσικής και τεχνολογίας βρίσκονται στον πρώτο όροφο.

Δείχνοντας τη δέουσα ευαισθησία για το δικαίωμα του κάθε παιδιού να φοιτά στο δημόσιο σχολείο της περιοχής του, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα ώστε να μην επιβαρύνουμε το παιδί αυτό και την οικογένειά του με αξεπέραστα προβλήματα για τα οποία θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει μια ευνοούμενη πολιτεία που φροντίζει όλους τους πολίτες της.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • το με αριθ. πρωτ. 502/30-6-20 έγγραφο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου ,
  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την αναγκαιότητα εγκατάστασης Ανελκυστήρα στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου του Δήμου

Σικυωνίων.

Β. Η παρούσα κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας , Δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Τεχνικών έργων προκειμένου να προβούν στις δικές τους ενέργειες

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 291/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email