290/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17η /25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 290/2016

Περίληψη :

Mεταστέγαση του Γυμνασίου της Τ. Κ. Καλλιάνων της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων .

 

 
             Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                     
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

     Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων

κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο

   Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Mεταστέγαση του Γυμνασίου της Τ. Κ. Καλλιάνων της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα αναφέρθηκε:

  • στο ιστορικό ίδρυσης του Δημ. Σχολείου,
  • στην κατάργηση και επανίδρυση του Γυμνασίου Καλλιάνων,
  • στην προσωρινή στέγαση του Γυμνασίου στον ίδιο χώρο με το Δημοτικό Σχολείο,
  • στην ανάγκη διαχωρισμού των δύο Σχολικών μονάδων – και
  • στις προσπάθειες του Δήμου για την εύρεση κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου Καλλιάνων.

          Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 10-6-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, η οποία θεσμικά είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την επιλογή χώρου στέγασης σχολικής μονάδας. Το πόρισμα αναφέρεται τόσο στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Καλλιάνων όσο και στο κτίριο του πρώην Δημοτικού σχολείου Κεφαλαρίου.

   Ομόφωνα η εν λόγω επιτροπή, στην οποία μετέχουν μεταξύ των άλλων ο Δ/ντής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ως πρόεδρος καθώς και εκπρόσωπος του Ο.Σ.Κ , αποφαίνεται ότι, ο χώρος του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κεφαλαρίου είναι κατάλληλος για την λειτουργία του Γυμνασίου Καλλιάνων και προτείνει τη μεταστέγασή του στο εν λόγω κτίριο.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Δ/ντρια του Γυμνασίου η οποία τόνισε ότι τα σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν στον ίδιο χώρο χωρίς κανένα πρόβλημα.

   Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο και στα μέλη της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της παραμονής των σχολείων στον ίδιο χώρο τονίζοντας, ότι, ο χώρος του Σχολείου Κεφαλαρίου δεν επαρκεί για την λειτουργία εργαστηρίων.

   Ο Αντιδήμαρχος της Δ. Ε. Στυμφαλίας ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι , μετά από έκτακτη συνεδρίαση των εκπροσώπων, προέδρων και δημοτικών συμβούλων της Δ.Ε. Στυμφαλίας αποφασίστηκε να ζητηθεί αναβολή της συζήτησης του θέματος και να επαναληφθεί η συνάντηση παρουσία του κ. Δημάρχου. Η εν λόγω απόφαση κατατέθηκε στα πρακτικά.

Τέλος τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος ο οποίος πρότεινε τη Μεταστέγαση του Γυμνασίου Καλλιάνων στο χώρο του πρόσφατα ανακαινισθέντος πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τ. Κ. Κεφαλαρίου                        

   Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • το από 10-6-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας
  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία

Υπέρ, της Μεταστέγασης του Γυμνασίου της Τ. Κ. Καλλιάνων τάχθηκαν οι Δημοτικού Σύμβουλοι:

Α. Λεονάρδου, Ι. Σωτηρόπουλος, Β. Αλεξόπουλος, Δ. Ζάρκος , Β. Δομετίου, Ι. Κελάρη, Γ. Θελερίτης και

Β. Νανόπουλος  

Κατά,της Μεταστέγασης του Γυμνασίου της Τ. Κ. Καλλιάνων τάχθηκαν οι Δημοτικού Σύμβουλοικ. κ. Γ. Ρουμπέκας , Ι. Μυττάς , Ε. Καρακούσης, Π. Φιακάς , Κ. Σπανος,   Γ. Λαλιώτης,   Κ. Σαρχάνης,  

Χ. Γεώργας, Π. Μπακόλιας, Κ. Μαυραγάνη, Σ. Κουτρέτσης, Β. Μπουζιάνη – Τσαντήλα ,

Λευκό,ψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. κ. Ι. Τσιάνου, Αθ. Πανάγου και Γ. Ραυτόπουλου

     Δ ε ν  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την Μεταστέγαση του Γυμνασίου της Τ. Κ. Καλλιάνων, στο πρώην Δημοτικό Σχολείου Κεφαλαρίου της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 290/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email