29η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Κιάτο 29/10/2020

αρ. πρωτ.:  …11062…

 

   

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκος Δημήτριος
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.30’μμ σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 178/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης (297/2020 ΑΟΕ).

* λαμβανομένων υπ’ όψιν των προθεσμιών περί της άσκησης ένδικων μέσων.

 

2. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 180/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. κατόπιν γνωμοδότησης (298/2020 ΑΟΕ).

* λαμβανομένων υπ’ όψιν των προθεσμιών περί της άσκησης ένδικων μέσων.

 

3. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

* για τη συμβασιοποίηση του έργου εντός προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.

* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

5. Τροποποίηση της από 27/10/2020 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  και ΔΕΥΑΣ για την «Διάθεση τεχνικού προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) για την εκτέλεση του έργου : Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων» .

* για την ολοκλήρωση των εργασιών εντός χρονοδιαγράμματος .

 

 

Print Friendly, PDF & Email