29η/2019 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29η/2019

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή  13 Δεκεμβρίου 2019

 

Κιάτο 13.12.2019

αρ. πρωτ.: 15241

 

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Τσολάκο Γεώργιο
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Λέγγας Μάρκος
6. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) τη  Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:30’μμ σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3852/2010 (Α’ 87) & ν.4555/2018 (Α’133) για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης» της πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός», μετά την έκδοσή του δυνάμει της 182/2019 απόφαση ΟΕ.
2.                    Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου υπέρ του ΝΠΙΔ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ και κατά της ΔΕΗ, δυνάμει την 147/2019 απόφασης ΟΕ

 

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018,

λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Print Friendly, PDF & Email