289/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/27.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 289/2017

Περίληψη : Μερική ανάκληση της αριθ. 235/2017 απόφαση Δ.Σ περί «Επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του                          κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 11921/21.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Μπούρης Ευάγγελος  
13. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 14. Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος   16.Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα                    
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Χρυσικός Παύλος  
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Λαλιώτης Γεώργιος    
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10.Κελλάρης Βασίλειος 11.Μπακόλιας Παναγιώτης    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)    
Απόντες: 1.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20/07/17 21. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ., ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Μερική ανάκληση της αριθ. 235/2017 απόφαση Δ.Σ περί «Επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την εν θέματι απόφαση με την οποία αποφασίστηκε η επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων ως αναλυτικά περιγράφεται στο παρακάτω πίνακα.

α/α αίτηση Επωνυμία συλλόγου ποσό σε €
 1. 1.
8348/29.05.2017 Πολιτιστικός Σύλλογος « ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» 3.500,00 €
 1. 2.
8497/30.05.2017 Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Κρυονερίου 1.500,00 €
 1. 3.
8983/07.06.2017

Φιλοπρόοδος Μορφωτικός & Αθλ. Σύλλογος Διμηνιού

«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

1.200,00 €
 1. 4.
7995/24.05.2017 Σύλλογος Γυναικών Μουλκίου. 700,00 €
 1. 5.
8458/30.05.2017 Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας «Ο ΑΓΙΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 500,00 €
 1. 6.
8357/29.05.2017 ΠΑΣ ΑΡΑΤΟΣ Αρχ. Σικυώνας 500,00 €
 1. 7.
9682/16.06.2017

Πολιτιστικός & Αναπτυξιακός Σύλλογος Φενεού Κορινθίας

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»

500,00 €
 1. 8.
8562/30.05.2017 Σύλλογος Γυναικών Φενεού 500,00 €
 1. 9.
2853/06.03.2017

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας

1.500,00 €
 1. 10.
8535/30.05.2017 Φιλοπροοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σουλίου «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» 500,00 €
 1. 11.
8387/29.05.2017 Πολιτιστικός Κύκλος Τιτάνης 500,00 €
 1. 12.
9673/16.06.2017 Σύλλογος Γυναικών Λάυκας «Η ΟΜΟΡΦΗ ΛΑΥΚΑ» 500,00 €
 1. 13.
8302/26.05.2017 Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου 500,00 €
 1. 14.
9014/7.06.2017 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 3.500,00 €
 1. 15.
19522/27.12.2016 Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σουλίου. 700,00 €
 1. 16.
10029/22.06.2017 Σύλλογος Γυναικών Διμηνιού «Η ΝΕΦΕΛΗ». 700,00 €
 1. 17.
867/19.01.2017 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 300,00 €
 1. 18.
8523/30.05.2017 Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων 500,00 €
 1. 19.
10048/22.06.2017 Πολιτιστικός Σύλλογος Στεναϊτών 700,00 €

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε την μερική ανάκληση της ανωτέρω απόφασης ως προς τους παρακάτω Πολιτιστικούς Συλλόγους :

α/α αίτηση Επωνυμία συλλόγου ποσό σε €
17 867/19.01.2017 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 300,00 €
18 8523/30.05.2017 Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων 500,00 €

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την πρόταση του Προέδρου
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Ανακαλεί μερικώς την αρ. 235/2017 απόφαση περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων και ειδικότερα ως προς την επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων:

α/α αίτηση Επωνυμία συλλόγου ποσό σε €
17 867/19.01.2017 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 300,00 €
18 8523/30.05.2017 Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων 500,00 €

2. Ανακαλεί μερικώς την αρ. 285/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 18.800,00€ με ανάλογη ανατροπή του Κ.Α. 02.00.6736.001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017 , σύμφωνα με το άρθρο 4 §2α’ του Π.Δ. 80/2016, ποσού 800,00€ .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 289/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email