286/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 16ης/13.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 286/2016

Περίληψη : Επί αρ. πρωτ. 9305/23.06.2016 αιτήματος για μείωση των ηλεκτροδοτούμενων τετραγωνικών μέτρων.  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 10219/08.07.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα ΗΔ
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             11 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Προσήλθε στο 1ο θέμα ΗΔ 12 Χρυσικός Παύλος     Αποχώρησε μετά το 12ο θέμα ΗΔ
4 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       13 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα ΗΔ
5 Ζάρκος Δημήτριος         14 Λαλιώτης Γεώργιος    
6 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα ΗΔ 15 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       16 Νανόπουλος Βασίλειος    
8 Μυττάς Ιωάννης          
9 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα ΗΔ       
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Θελερίτης Γεώργιος 4 Μπούρης Ευάγγελος   7 Γεώργας Χρήστος 10 Σκαρμούτσος Νικόλαος  
2 Αλεξόπουλος Βασίλειος           5 Καρακούσης Ευάγγελος   8 Κελλάρης Βασίλειος 11 Μπακόλιας Παναγιώτης
3 Κελλάρη Ιωάννα 6 Φιακάς Παναγιώτης 9 Πανάγου Αθανάσιος    
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Σκούπας Α. (Μποζικών) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

ΘΕΜΑ 19o

Στο 19ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Επί αρ. πρωτ. 9305/23.06.2016 αιτήματος για μείωση των ηλεκτροδοτούμενων τετραγωνικών μέτρων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. πρωτ. 10318/11.07.2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                            Κιάτο, 11 Ιουλίου 2016

Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 10318

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

     ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ προς το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ : « Χρέωση Δημοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού σε πτηνοτροφικές μονάδες. »

Σας ενημερώνουμε ότι σε σχέση με το αίτημα του κ. Ρέβη Αλέξιου του Γεωργίου για μείωση των τετραγωνικών μέτρων όσον αφορά τα δημοτικά τέλη πτηνοτροφικής μονάδας του στην περιοχή Λάκκοι Βασιλικού, παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, το τέλος καθαριότητας και φωτισμού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήμου και όχι μόνο από όσους επιθυμούν να κάνουν ή κάνουν πράγματι χρήση της σχετικής υπηρεσίας (Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν Δίκαιον, 1981, σελ. 26).

Συγκεκριμένα, έχει γίνει δεκτό, ότι η καταβολή του τέλους δεν εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση ή μη της παρεχόμενης υπηρεσίας, ούτε από την πλημμελή εξυπηρέτηση ή την εξ ολοκλήρου έλλειψη εξυπηρέτησης ενός ή περισσότερων ακινήτων της περιοχής ή από την πλημμελή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ1989 σελ. 161, ΣτΕ 2623-2624/1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197, ΤρΔΠρΠειρ 4047/91 ΔιΔικ 1992 σελ. 458).

Τέλος, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Δεν απαλλάσσονται του τέλους:

α) Το ΙΚΑ, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, τα Νοσοκομεία, τα Πανεπιστήμια, και εκείνοι που έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, όπως ο ΟΣΕ, δεν απαλλάσσονται του τέλους. (άρθρο 82 του ΒΔ 24.9/20.10.58ΣτΕ 13/2000).
β) Ακίνητα του δημοσίου ή των ΟΤΑ που έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε τρίτους δεν εξαιρούνται του τέλους (Γνωμ. Νομ. Υπηρ. Διοικ. 691/83, ΕΔΔ 1985 σελ. 274).

γ) Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες και άλλες γεωργικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές εντός αγρών υπόκεινται στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού (877/1985 Ατομική Γνωμοδότησητου Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΕΣ.)

Εισηγούμαστε την απόρριψη του αιτήματος του κ. Ρέβη Αλέξιου.

Για το Τμήμα Εσόδων

Ο Εισηγητής                                                                                                                                          Η προϊσταμένη

                                                                                                                                               Τμ. Εσόδων Περιουσίας & Ταμείου

Μιχαλοπούλου Γεωργία                                                                                                                    Λούτα Χαρίκλεια                                                                                                

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την με αρ. πρωτ. 10318/11.07.2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α ν α β ά λ ε ι το θέμα προκειμένου η αρμόδια Υπηρεσία να επανεξετάσει το αίτημα.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 286/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email