280.2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 4.2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email