280/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 25ης/19.07.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 280/2018

Περίληψη : Οριοθέτηση Σχολικού Συγκροτήματος Τ.Κ. Καλλιάνων Δ.Ε. Στυμφαλίας .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7237/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5.Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Πανάγου Αθανάσιος
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10. Λαλιώτης Γεώργιος   11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Γεώργας Χρήστος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ΗΔ

Μπακόλιας Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ

Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος ΗΔ

Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ΗΔ

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Οριοθέτηση Σχολικού Συγκροτήματος Τ.Κ. Καλλιάνων Δ.Ε. Στυμφαλίας», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

1] τις διατάξεις της § 4 εδαφ. 16 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων είναι « Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας»

2] το με αριθ. πρωτ. 83/7-6-2018 έγγραφο της Διευθύντριας του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καλλιάνων με θέμα: «Αίτημα για κτηριακή υποδομή», απόσπασμα του οποίου ακολουθεί:

……… «Μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για επαναλειτουργία των Α’, Β’ και Γ, Λυκειακών Τάξεων , καθιστά αναγκαία την διαμόρφωση των σχολικών εγκαταστάσεων των Καλλιάνων , ώστε να μπορεί να στεγάσει όλες τις νεοϊδρυθείσες τάξεις .

   Κατανοώντας την κρισιμότητα του θέματος και μετά από κοινή συνεδρίαση, των διευθυντών των δυο σχολικών μονάδων Γυμνασίου και Δημοτικού και των συλλόγων γονέων καταλήξαμε στην ομόφωνη απόφαση, οριοθέτησης

των δυο Σχολείων στον ίδιο χώρο πράγμα που καθιστά απαραίτητη τη συνδρομή του Δήμου Σικυωνίων στους τομείς:  

Α. Κατεπείγει η διαμόρφωση του εδάφους του προαύλιου χώρου όπου θα τοποθετηθούν οι δυο προκάτ αίθουσες Β. Μετά την τοποθέτηση είναι αναγκαία η διαμόρφωση , ηλεκτροδότηση και σύνδεση με την κεντρική θέρμανση ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν των Σεπτέμβριο ως αίθουσες διδασκαλίας» …..

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της § 4 εδαφ. 16 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • το με αριθ. πρωτ. 83/7-6-2018 έγγραφο της Διευθύντριας Γυμνασίου & Λ. Τ. Καλλιάνων, –       και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

                         ( Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο)

  1. Εγκρίνει την οριοθέτηση του Σχολικού Συγκροτήματος της Τοπικής Κοινότητας Καλλιάνων, της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας .
  1. Κοινοποιεί την παρούσα στην Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την οριοθέτηση και εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω Σχολικού Συγκροτήματος.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 280/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email