28/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 4ης /8. 2. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   28/2023

Περίληψη:  Έγκριση της «Εντοπισμένης Τροποποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος της Π.Ε. 2 «ΤΡΑΓΑΝΑ- ΠΛΑΤΑΝΙΑ» του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων,  (Περιοχή ΠΛΑΤΑΝΙΑ)

στο  Ο.Τ. 404»

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2900/3-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16.Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κων/νος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  20. Παπαβασιλείου Νικόλαος
21.  Χουσελάς  Ευάγγελος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Κατσιμπούλας Αντώνιος 6. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της «Εντοπισμένης Τροποποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος της Π.Ε. 2 «ΤΡΑΓΑΝΑ- ΠΛΑΤΑΝΙΑ» του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων,  (Περιοχή ΠΛΑΤΑΝΙΑ) στο  Ο.Τ. 404», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Την με αριθ. πρωτ. 1634/1-2-2-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως κάτωθι:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60123

Email: kpeppa@1497.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣ:

1.     Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου

2.     Επιτρ. Ποιότητας Ζωής Δ. Σικυωνίων

 

3.     Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων

 

Κοιν:

1)      Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας

2)      Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Θέμα: Εντοπισμένη Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας 2

«ΤΡΑΓΑΝΑ – ΠΛΑΤΑΝΙΑ» του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων (Περιοχή ΠΛΑΤΑΝΙΑ) στο Ο.Τ. 404.

 

Σχετ: 1. Το ΦΕΚ 452/Δ/13-5-2003 περί «έγκρισης πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 2

«Τραγάνα – Πλατάνια» του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων (Περιοχή ΠΛΑΤΑΝΙΑ).

 

Στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 404 της πόλης του Κιάτου (περιοχή «Πλατάνια» – η πολεοδομική μελέτη έχει εγκριθεί με το σχετ. 1) διαπιστώθηκε κατά την σύνταξη πράξης εφαρμογής η ύπαρξη δύο «τυφλών» και ήδη δομημένων οικοπέδων, με κωδικούς κτηματογράφησης 031429 και 031454.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η ιδιοκτησία με κωδικό 031454 περιβάλλεται από επίσης δομημένες ιδιοκτησίες, ενώ η ιδιοκτησία 031429 εφάπτεται σε όλες τις πλευρές της με ήδη δομημένες ιδιοκτησίες, πλην της νοτιοανατολικής πλευράς, στην οποία συνορεύει με αδόμητο οικόπεδο. Κατά συνέπεια, λόγω της ύπαρξης οικοδομών, δεν προκρίνεται ως λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος η τακτοποίηση οικοπέδων μέσω της πράξης εφαρμογής, δηλαδή η μεταβολή της θέσης, του σχήματος και του μεγέθους τόσο των τυφλών οικοπέδων, όσο και των ομόρων τους, προκειμένου τα τυφλά οικόπεδα να καταστούν άρτια και οικοδομήσιμα.

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, ως επιβεβλημένη λύση προκρίνεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων η εντοπισμένη τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης (ΦΕΚ 452/Δ/13-5-2003) στο Ο.Τ. 404, με τη δημιουργία πεζοδρόμου, όπως αυτός προτείνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Έτσι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των τυφλών οικοπέδων κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, χωρίς να επηρεάζονται οι υφιστάμενες οικοδομές στα όμορα οικόπεδα.

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» (κεφάλαιο 2, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1998), για δρόμους πλάτους μικρότερου των 6,00 m προτείνεται πεζοδρόμηση. Η ύπαρξη των οικοδομών στο Ο.Τ. 404 δεν επιτρέπει τη δημιουργία δρόμου με πλάτος μεγαλύτερο των 6m χωρίς αυτές να επηρεαστούν και ως εκ τούτου ο προτεινόμενος δρόμος θα είναι πεζόδρομος.

 

Ως πεζόδρομος ορίζεται ο διαμορφωμένος υπαίθριος κοινόχρηστος ελεύθερος χώρος, που εξυπηρετεί αποκλειστικά την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδιο κυκλοφορία των πεζών και εμποδιζόμενων ατόμων και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα οχήματα τροφοδοσίας και τα ειδικά οχήματα (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα καθαριότητος του Δήμου, αστυνομικά, οχήματα Οργανισμών κοινής ωφέλειας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών, οχημάτων ατόμων με αναπηρίες κλπ.) σύμφωνα πάντα με τις καθορισμένες προϋποθέσεις (ορισμένες ώρες, καθορισμένο ανώτατο όριο ταχύτητας, ορισμένο μικτό βάρος οχήματος κλπ.). («Οδηγός Ανασχεδιασμού Αστικών Οδών Αρμοδιότητας Δήμων», Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, 2019).  Στους πεζόδρομους και μέχρι κλίσεως 20% προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50m για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κλπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ΄ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της (Απόφαση Υπ.ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 2621/Β/31.12.2009).

Δεδομένων των προεκτεθέντων, προτείνεται η δημιουργία πεζοδρόμου πλάτους 4m σε όλο το μήκος του, πλην της βορειοδυτικής απόληξης αυτού (τελευταία 3.5m περίπου), στην οποία επέρχεται σταδιακή στένωση που καταλήγει σε πλάτος 3,56m, λόγω της ύπαρξης οικοδομών. Ο προτεινόμενος πεζόδρομος θα χωρίσει το οικοδομικό τετράγωνο 404 σε δύο νέα, επιμέρους οικοδομικά τετράγωνα με αρίθμηση Ο.Τ. 404Α και Ο.Τ. 404Β. Από την προτεινόμενη δημιουργία πεζοδρόμου δεν επηρεάζονται κατοικίες, ενώ θίγονται α) περιφράξεις, β) μία πέργκολα και μία κεραμοσκεπής αποθήκη διαστάσεων 2,50×3,12m εντός της ιδιοκτησίας 031433 και γ) ένα υπόστεγο σκεπασμένο με ελενίτ διαστάσεων 4,92×8,92m εντός της ιδιοκτησίας 031452. Για τα θιγόμενα υπερκείμενα στοιχεία θα

ακολουθηθούν οι ισχύουσες περί αποζημίωσης διατάξεις.  Η προτεινόμενη τροποποίηση απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα.

Επισημαίνεται ότι από την προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζονται ήδη εγκεκριμένοι κοινόχρηστοι χώροι. Το σύνολο της επιφάνειας των Κοινόχρηστων Χώρων που προκύπτει από τη συγκεκριμένη τροποποίηση, είναι μεγαλύτερο από αυτό του εγκεκριμένου σχεδίου.

 

Κατόπιν της τροποποίησης θα προκύψουν τα παρακάτω:

  • Ο.Τ. 404Α με Ε=1178,33 m2
  • Ο.Τ. 404Β με Ε=1925,94 m2
  • Πεζόδρομος με Ε=336,72 m2

 

Στα Ο.Τ. 404Α και 404Β θα διατηρηθούν οι χρήσεις γης του αρχικού Ο.Τ. 404, ήτοι η χρήση αμιγούς κατοικίας και θα παραμείνουν οι ίδιοι όροι δόμησης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

 

  1. Την αριθ. 4/2023 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

  1. Την αριθ. 7/2023 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα στην αριθ. 1634/01-02-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, – και

  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

Με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου κ. Λεονάρδου Αν.

 

Α.  Διαπιστώνει την αναγκαιότητα και γνωμοδοτεί υπέρ της εντοπισμένης τροποποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος τα Πολεοδομικής Ενότητας 2 «ΤΡΑΓΑΝΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ», του οικισμού  Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων (Περιοχή ΠΛΑΤΑΝΙΑ) στο Ο.Τ. 404,  σύμφωνα με την αριθ. 1634/01-02-2023  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας όπως αυτή αναγράφεται  στο σκεπτικό της παρούσας  και απεικονίζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα .

 

 

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 28/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email