28η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 16/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/2022

 

28η/2022

τακτική συνεδρίαση

Τρίτη  20.09. 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη  Δημ.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε τις προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή τις, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022
2. Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
4. Απευθείας ανάθεση -με διαπραγμάτευση- χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του                                     2ου υποέργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ- 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»
5. Έγκριση πρακτικού -άγονης- δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστήματος, κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων, επί της οδού Μαυρούλια 5 στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου.
6. Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ».
7. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
8. ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ένδικων μέσων κατά της 41/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου-ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων (κ.κ. ΒΑΛΚΑΝΟΥ) μετά από –γνωμοδότηση
9. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 134/2022 διαταγής πληρωμής  του Πρωτοδικείου Κορίνθου (ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
10. Ορισμού δικηγόρου για –γνωμοδότηση– εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού για τη μετατροπή εισφοράς σε χρήμα της ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
11.   Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ μετά από –γνωμοδότηση– (Μ21/1211/8-7-2021 Κλητήριο Θέσπισμα)
12.   Ορισμός –δικηγόρου– για διενέργεια έρευνας στο οικείο υποθηκοφυλακείο για θέματα κοινότητας ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ.

 

Print Friendly, PDF & Email