28η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28η/2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

 

Κιάτο 05/12/2019

αρ. πρωτ.: 14830

 

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Τσολάκο Γεώργιο
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Λέγγας Μάρκος
6. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) τη  Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’ 87) & ν.4555/2018 (Α’133) για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                      Ορισμός δικηγόρου για την άσκησης έφεσης κατά της Α331/2019 απόφασης του Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν της 234/2019 απόφασης ΟΕ.
2.                      Έγκριση της 363/2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την άσκησης παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά της 43/22.06.2011 αιτήσεως ανάκλησης του Παπανικολάου Στέργιου και λοιπών, κατόπιν της 235/2019 απόφασης ΟΕ.
3.                      Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων κατόπιν της ΚΛ747/24.10.2019 ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης κατά τη συζήτηση προσφυγής-αγωγής «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» (Τρίτη 17.12.2019).
4.                      Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αγωγής Πέτρου & Αναστασίου Μαγκιρίδη.
5.                      Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί αιτήσεως Σωτηρόπουλου Κωνσταντίνου.
6.                    Επί αιτήσεως Μπόμπολα Ιωάννη για επαναφορά ακινήτου στον κάτοχό του, λόγω παρέλευσης διετίας.
7.                    Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για α) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου και β) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος (courier), για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.
8.                    Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHH 2917, KHI 5504, KHY 2220, KHI 5520 .
9.                    Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.8261.002 οικονομικού έτους  2019 µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων», για την επιστροφή του 50% των καταβληθέντων δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2018.
10.                Διαγραφή οφειλών από δημοτικούς καταλόγους.
11.                Παράταση της 9464/2019 σύμβασης της εταιρείας « ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS AE» για την «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων» .
12.                Παράταση της 9091/2018 σύμβασης της εταιρείας «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Σικυωνίων για τα έτη 2018-2019».
13.                Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 1ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση 1δ του Ν. 3852/2010.
14.                Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 3ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση 1δ του Ν. 3852/2010.
15.                Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 4ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση 1δ του Ν. 3852/2010.
16.                Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 5ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση 1δ του Ν. 3852/2010.
17.                Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 6ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση 1δ του Ν. 3852/2010.
18.                Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 7ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση 1δ του Ν. 3852/2010.
19.                Έγκριση της 39/2019 & 55/2019 απόφαση ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων                         «Η ΜΗΚΩΝΗ» .
20.                Έγκριση της 74/2019 απόφαση ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
21.                Απολογισμός 2016 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
22.                Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», οικονομικού έτους 2020.
23.                Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020.
24.                Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
25.                Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

 

Print Friendly, PDF & Email